ul.Tamka 1

00-349 Warszawa

SPOTKANIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZP OHP W DOBIESZKOWIE PDF Drukuj

       W dniach od 19-21.10.2016 r. w Dobieszkowie obradował Zarząd Krajowy OZZP OHP z udziałem wszystkich przewodniczących Wojewódzkich Organizacji OZZP OHP. Zarząd ocenił obecną sytuację pracowników OHP i przygotował materiały dotyczące projektów Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Premiowania i Nagradzania oraz przygotował stanowisko Związków Zawodowych OHP dotyczące spraw nurtujących środowisko pracowników OHP.

       Zarząd spotkał się z Wiceprzewodniczącym Konfederacji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzejem Radzikowskim , który zadeklarował pomoc OPZZ w pokonywaniu problemów płacowych i organizacyjnych w OHP  poprzez Ministerstwo RP i PS, zostanie również poruszona sprawa dotycząca planowanej zmiany nazwy OHP i w jakim zakresie dotykać ona bedą pracowników OHP. Pan Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przybliżył Zarzadowi i Przewodniczacym Wojewódzkim OZZP OHP działalność Rady Dialogu Społecznego oraz  przedstawił pozytywny stosunek Ministra RP i PS Pani Elżbiety Rafalskiej dotyczący  szeroko pojętego dialogu społecznego, jak również spraw społecznych poruszanych na RDS.

      Ponadto Zarząd Krajowy OZZP OHP spotkał się ze Starszym Inspektorem PIP w Łodzi Panią Grażyną Ślawską, na którym omówiono sprawy dotyczące możliwości współpracy Oddziałów Wojewódzkich OZZP OHP z Państwą Inspekcją Pracy w poszczególnych województwach. Jak również zebrani zapoznali się z zakresem działania Społecznego Inspektora Pracy w zakładzie pracy. Omawiane zostały przepisy dotyczące kompetencji PIP , w tym jaką rolę i kompetencje mają w tym temacie związki zawodowe.  Spotkanie z Inspektorem PIP miało charakter szkoleniowy.  Cytując słowa Głównego Inspektora Pracy Ministra Romana Giedrojcia nie sposób się z nimi nie zgodzić " Związki Zawodowe i PIP są na siebie skazani"

 

W dniu 21.10.2016 r. Zarząd zakończył obrady w godzinach południowych. W ostatnim dniu Zarząd Krajowy OZZP OHP opracował  i przyjął w formir uchwały Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wspierający Apel Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSSZ „SOLIDARNOŚĆ" do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzenie zakresu zapisów Karty Nauczyciela obejmujących pracowników OHP.

          Wszystkie dokumeny wypracowane i przyjęte w formie uchwały na spotkaniu ZK OZZP OHP, zostaną przekazane przez przewodniczącego Zarzadu Krajowego OZZP OHP Mariana Nowakowskiego i  przewodniczacego Podkarpackiej Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP Emila Stachyraka Komendantowi Głównemu OHP Markowi Surmaczowi.

Rzecznik Zarządu OZZP OHP


          OBRADY PROWADZI PRZEWODNICZĄCY MARIAN NOWAKOWSKI

 

 

                 SPOTKANIE SZKOLENIOWE Z INSPEKTOREM PIP W ŁODZI

                       SPOTKANIE Z WICEPRZEWODNICZACYM KONFEDERACJI

                            OPZZ ANDRZEJEM RADIKOWSKIM

 

                                   PRACA W ZESPOŁACH PROBLEMOWYCH
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
ORGANIZACJE WOJEWÓDZKIE OZZP OHP PDF Drukuj

 

LISTA ORGANIZACJI WOJEWÓDZKICH WCHODZACYCH W SKŁAD OZZP OHP

  1. 1. ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCY - WIESŁAW KLIŚ

 2. ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCY - WOJCIECH ŁOGIN

  3. ŁODZKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCA - BARBARA JAKUBOWSKA

  4. OPOLSKA  WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCY - TOMASZ GÓRNY

5.PODKARPACKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCY - EMIL STACHYRAK

6. ŚWIETOKRZYSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCA - BOŻENA KUCYBAŁA

7. POMORSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCY - ROMAN TADAJEWSKI

8. MAZOWIECKA  WOJEWÓDZKA WOJEWÓDZKA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCY - KRZYSZTOF WROCHNA

9. WIELKOPOLSKA  WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCY - ANDRZEJ SAMULCZYK

10. KALISKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCY - GRZEGORZ CHUDERSKI

11. WARMIŃSKO-MAZURSKA  WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCA - TERESA WOJTOWICZ

12. ZAKŁADOWA ORGANIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH  HUFCÓW PRACY W PLESZEWIE

PRZEWODNICZĄCY - GRZEGORZ DUMA

13. LUBELSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

PRZEWODNICZĄCA - brak

14. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA  ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

 PRZEWODNICZĄCY - PIOTR PAWEŁ PRANIK

15. DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO

 ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW  OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

PRZEWODNICZĄCY ANDRZEJ KOWALIK

 ZARZĄD KRAJOWY OZZP OHP

 

LogowanieLinki

Aktualnie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości