ul.Tamka 1

00-349 Warszawa

SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z KG OHP MARKIEM SURMACZEM I ZASTĘPCĄ KG OHP WOJCIECHEM SZEWCZYKIEM PDF Drukuj
W DNIU 11.07.2016 r. w Komendzie Głównej OHP odbyło się spotkanie związków zawodowych działających na terenie całego kraju w Ochotniczych Hufcach Pracy z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem oraz Zastępcą KG OHP Wojciechem Szewczykiem. Z ramienia ZK OZZP OHP w spotkaniu udział wzięli: Marian Nowakowski - przewodniczacy, Barbara Orlewska - wiceprzewodnicząca, Barbara Jakubowska -członek ZK OZZP OHP oraz przewodnicząca Łodzkiej Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP oraz Emil Stachyrak - członek ZK OZZP OHP, przewodniczacy Podkarpackiej Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP. Przedmiotem spotkania była informacja KG OHP Marka Surmacza na temat bieżącej dzielności OHP, jak również KG OHP zapoznał zebranych z planami na przyszłość. W ocenie KG OHP Marka Surmacza obecna sytuacja w OHP wymaga wielu działań, które poprawią istniejący stan rzeczy, zarówno w zakresie organizacji jednostek, dofinansowania dzielności OHP, poprawa warunków płacowych kadry oraz uzyskania możliwości prowadzenia szkół przez OHP. Zaznaczył również , że jest zaplanowana podwyżka płac w 2017 r. na poziomie roku bieżącego. KG OHP Marek Surmacz poinformował, iż MRP i PS przygotowuje zmianę nazwy OHP. Propozycje nazwy naszej instytucji ostatecznie nie są jeszcze wybrane. Co ważne dla pracowników OHP -  nie będzie wypowiedzeń warunków pracy i płacy wynikających ze zmiany nazwy podmiotu. Przedstawiamy cytat z interpretacji przepisów prawa dotyczące zmiany nazwy Pracodawcy :

 

" Sama zmiana nazwy pracodawcy bez zmiany podmiotu zatrudniającego nie wymaga zmian umów zawartych poprzednio z pracownikami.

Jeżeli pracodawca postanowił zmienić swoją nazwę, to po jej dokonaniu nie ma obowiązku zmiany dotychczasowych umów zawartych pomiędzy nim jako pracodawcą a pracownikami. Zatem nie ma potrzeby zawierania aneksu, gdyż nastąpiła sama zmiana nazwy, która nie wiąże się z przekształceniem organizacyjnym. Po zmianie nazwy we wszystkich nowych dokumentach należy używać już nazwy nowej.

W przypadku zmiany nazwy pracodawcy wystarczy poinformować pracowników, iż od określonego dnia wszystkie dotychczasowe postanowienia nadal obowiązują tj. zarówno umowy zawarte z pracownikami, jak też wszelkie regulaminy i wewnętrzne regulacje."

Ponadto KG OHP Marek Surmacz poinformował , że wraz ze zmianą nazwy będzie również zmiana nazewnictwa stanowisk pracy w OHP. Będzie to przejście z nomenklatury językowej wojskowej na cywilną.

Zebrani informowali KG OHP o swoich problemach w środowiskach pracy. Przedstawiali różne propozycje rozwiązań, które ich zdaniem należałoby wziąć pod uwagę przy prowadzeniu działań mających na celu poprawę funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w OHP. Wskazywano na problemy z jakimi boryka się kadra OHP. Mówiono o statusie pracownika OHP, Karcie Nauczyciela i rozliczaniu godzin pracy wynikających z KN i innych sprawach dotyczących proponowanych zmian w OHP.

                                                                                                                            Biuro OZZP OHP

 
ORGANIZACJE WOJEWÓDZKIE OZZP OHP PDF Drukuj

 

LISTA ORGANIZACJI WOJEWÓDZKICH WCHODZACYCH W SKŁAD OZZP OHP

  1. 1. ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                       PRZEWEODNICZACY - WIESŁAW KLIŚ

 2. ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                       PRZEWODNICZACY - WOJCIECH ŁOGIN

  3. ŁODZKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                     PRZEWODNICZACA - BARBARA JAKUBOWSKA

  4. OPOLSKA  WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU                    ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                        PRZEWODNICZACY - TOMASZ GÓRNY

5.PODKARPACKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                     PRZEWODNICZACY - EMIL STACHYRAK

6. ŚWIETOKRZYSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                       PRZEWODNICZACA - BOŻENA KUCYBAŁA

7. POMORSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                           PRZEWODNICZACY -  ROMAN TADAJEWSKI

8. MAZOWIECKA  WOJEWÓDZKA WOJEWÓDZKA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                                              PRZEWODNICZACY - KRZYSZTOF WROCHNA

9. WIELKOPOLSKA  WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                                             PRZEWODNICZACY - ANDRZEJ SAMULCZYK

10. KALISKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                                                  PRZEWODNICZACY - GRZEGORZ CHUDERSKI

11. WARMIŃSKO-MAZURSKA  WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                                          PRZEWODNICZACA - TERESA WOJTOWICZ

12. ZAKŁADOWA ORGANIZACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH  HUFCÓW PRACY W PLESZEWIE

                                         PRZEWODNICZACY - GRZEGORZ DUMA   

13. LUBELSKA WOJEWÓDZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY                                                                                                                                                          PRZEWODNICZACA -  MAGDA POMORSKA

  14. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA  ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY                                                                                                                                              PRZEWODNICZACY - PIOTR PRANIK

15. DOLNOŚLĄSKA WOJEWODZKA ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO              ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW  OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY  -      PRZEWEODNICZACY ANDRZEJ KOWALIK                                                                                                                            

 

                                                                               ZARZĄD KRAJOWY OZZP OHP

 

LogowanieLinki

Aktualnie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości