ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

           W dniu 6 czerwca br., w KG OHP odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Krajowego OZZP OHP z Komendantem Głównym OHP Panem Bogdanem Ścibutem.

Tematyka spotkania dotyczyła głównie planowanych zmian w OHP, wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz jakości dialogu i stosunków personalnych w Wojewódzkich Komendach OHP.

Komendant poinformował zebranych członków Prezydium o trwających pracach nad zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie Ochotniczych Hufców Pracy. Nastąpi także zmiana nawy instytucji na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży. Prawdopodobnie ustawa zacznie obowiązywać od stycznia 2019r.

Kolejnym krokiem ma być opracowanie, pod nadzorem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej , „Statutu OHP”, który określi wszystkie struktury i system organizacyjny w OHP. Komendant Główny zapewnił, że ustalenie ostatecznej wersji dokumentu nastąpi po konsultacjach ze środowiskami OHP i Związkami Zawodowymi.

             Kolejnym tematem jaki został poruszony przez członków Prezydium, to sprawa płac w OHP. Przewodniczący Marian Nowakowski przedstawił Komendantowi Głównemu nastroje pracowników na tle płacowym i określił je jako wysoce niezadawalające. Szczegółowo naświetlił Komendantowi Głównemu w jaki sposób reagują pracownicy na system płac w OHP, który jest zupełnie nieadekwatny do nakładu pracy i wymaganych kompetencji. Trwająca w ostatnim okresie fluktuacja kadr w OHP jest tego dobitnym dowodem i prowadzi do osłabienia jakości pracy.

               Komendant ustosunkował się do problemu i potwierdził, iż znane są mu nastroje pracowników oraz powiedział, że czyni starania, aby budżet OHP był wyższy w 2019 roku. MRPiPS planuje zwiększenie budżetu OHP na wynagrodzenia w wysokości 10 mln zł oraz na zadania rzeczowe również na kwotę 10 mln zł. W imieniu Zarządu Krajowego Prezydium OZZP OHP przedstawiło propozycje wzrostu płac na najbliższy okres i 2019 r. oraz zaproponowało 250 zł jeszcze w tym roku i 250 zł w roku 2019. W przypadku braku możliwości realizacji podwyżki w 2018 r. to w roku 2019 r. podwyżka powinna wynosić 500 zł. Uważamy, że kwota 10 mln przeznaczona na wynagrodzenia w OHP, jaką proponuje MRPiPS jest niewystarczająca albowiem zaspokoi ona zaledwie około 50% zaproponowanych przez nas podwyżek płac. Zważywszy, że więcej niż połowę tej kwoty pochłonie rewaloryzacja płac dla pracowników, którzy otrzymują najniższe płace w OHP i ich uposażenie będzie musiało wzrosnąć do najniższej płacy obowiązującej w naszym kraju.

               Komendant potwierdził, iż zdaje sobie sprawę z tych okoliczności. Przewodniczacy Marian Nowakowski w tym momencie zaproponował, aby wzmacniając działania KG OHP, ZK OZZP OHP spotkał się z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w celu przedstawienia naszych oczekiwań płacowych i innych spraw wynikających z planowanych zmian organizacyjnych w OHP. Przewodniczacy poinformował o zamiarze wystąpienia z pismem do MRPiPS i prośbą o spotkanie.

          Komendant poinformował również, że po otrzymaniu pism  wystosowanych do Zespołu Parlamentarnego d/s OHP przez Zarząd Krajowy Związków Zawodowych Pracowników OHP, emocje w Zespole wygasły ponieważ treści zawarte w tych pismach przybliżyły Posłom problemy OHP i wyjaśniły wiele kontrowersyjnych spraw.

        Spotkanie dotyczyło również dialogu społecznego w OHP pomiędzy pracodawcami, a związkami zawodowymi. ZK OZZP OHP będzie dalej dążył do uregulowania relacji w zakresie współpracy Wojewódzkich Komendantów i związków zawodowych w oparciu pisemne porozumienie określające wzajemną współpracę na podstawie ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksu Pracy. Ze względu na konieczność dalszego dialogu oraz mnogość kolejnych, nieporuszonych dotychczas spraw dotyczących Naszej instytucji planowane są już kolejne spotkania z Komendantem Głównym.

              Ponadto rozmawiano o 60-rocznicy powstania OHP. Komendant oznajmił, że obchody będą miały charakter wewnętrzny. Przygotowano Odznaczenia Państwowe , Medale KEN i inne Odznaki Honorowe dla zasłużonych pracowników, które wręczy Komendant Główny. 

Zarząd OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2018 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com