ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy woj. MAŁOPOLSKIEGO

  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy jest od dziesiątków lat ugruntowaną organizacją pracującą na rzecz pracowników zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy określając nasz status związkowy . Zmieniała się częściowo nazwa, ale trzon nazwy, czyli człon „Pracowników OHP” zawsze był i dalej pozostaje niezmiennie. Nie piszę tego listu po to, by powracać do historii i opowiadać o przeszłości ale chciałbym uświadomić wszystkim, że OZZP OHP jest organizacją wierną pracownikom OHP i zawsze w ich imieniu występowała , występuje i będzie występować, wobec pracodawców OHP (WK OHP i CK i W), reprezentując interes pojedynczego pracownika, jak również poszczególnych grup pracowniczych OHP.
  • Z różnych przyczyn osiąganie celów związkowych nie zawsze jest możliwe . Nie sposób jednak opisywać w tym miejscu w jaki sposób układa się dialog społeczny z pracodawcami. Jedno jest pewne, że w województwie gdzie istnieją organizacje związkowe, pracodawca nie może samowolnie decydować o sprawach, które zapisane są w Ustawie o Związkach Zawodowych i łamać lub interpretować przepisy prawa stojące po stronie pracowników wg własnego widzimisię. Ma obowiązek konsultowania decyzji i ustalania określonych przepisami warunków ze związkami zawodowymi.
  • Inaczej jest, kiedy brakuje związków zawodowych w zakładzie pracy. Pracodawca zwolniony jest z jakichkolwiek ustaleń, konsultacji i zasięgania opinii organizacji związkowej. O wszystkim decyduje sam i ma takie prawo.
  • W listopadzie br. mija kadencja Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP. Dlatego zwracam się z prośbą i z informacją do wszystkich pracowników OHP woj. MAŁOPOLSKIEGO o dokonanie analizy przydatności organizacji związkowej w OHP i opisanie oraz skierowanie do nas, przez stronę internetową, swoich uwag pod adresem związków zawodowych OZZP OHP.
  • Piszcie również artykuły na stronę internetową OZZP OHP www.ozzp.ohp.pl. Najciekawsze artykuły będziemy publikować i wspólnie rozwiązywać Wasze problemy.
  • Piszcie także o swoich kolegach i koleżankach, którzy dokonują wielkich rzeczy realizując zadania każdego dnia i są wspaniałymi ludźmi , pracownikami i kolegami.
  • Ponadto pragnę zwrócić uwagę że na stronie internetowej znajdują się dokumenty formalno prawne organizacji oraz informacje dotyczące bieżących wydarzeń, którymi zajmuje się nasz związek. Opublikowany jest również List Otwarty zadedykowany do pracowników OHP. Proponuję zapoznać się z jego treścią.
  • Możecie również Państwo sprawdzić zainteresowanie naszą stroną www.ozzp.ohp.pl na której można wyczytać najważniejsze sprawy, jakimi zajmują się związki zawodowe w OHP.
  • Od polowy miesiąca lipca 2017 roku zainstalowany został licznik osób odwiedzających stronę. Cieszymy się, że możemy oceniać na bieżąco zainteresowanie pracowników (nie tylko członków związku) naszą organizacją i naszą działalnością.

Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do odwiedzin strony internetowej OZZP OHP

W imieniu Zarządu Krajowego , przewodniczący Marian Nowakowski

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com