ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

OHP

 

POTRZEBUJE WYŻSZYCH

 

PŁAC

 

 

            Wyrażamy głębokie niezadowolenie faktem, że rekomendacja MRPiPS jest wysoce lekceważąca dla oczekiwań pracowników OHP oraz przyczynia się nie do wzrostu płac, a do regresu realnych wynagrodzeń w OHP. Zdaniem Zarządu Krajowego OZZP OHP cytowane akapity z projektu Rozporządzenia wyjaśniają i określają intencje autora projektu. Nie jest to zdecydowanie zgodne z oczekiwaniami pracowników OHP. Zarząd OZZP OHP podtrzymuje stanowisko, że Rozporządzenie z wyjątkiem wprowadzenia do OHP (w przyszłości Państwowego Centrum Aktywizacji Młodzieży) kilku nowych stanowisk oraz kilku przeszeregowań górnych widełek w grupach (dot. najwyżej zarabiających) jest dla nas atrapą. Nie wnosi nic co prognozowałoby zmiany na lepsze i zadawalałoby choć w stopniu minimalnym pracowników OHP w sferze płacowej. O tej tezie świadczą n/w zapisy projektu Rozporządzenia zaczerpnięte z uzasadnienia do projektu.

1. "Realizacja działalności OHP odbywać się będzie w ramach dotychczasowych części budżetu państwa. Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych. Podwyższenie stawek maksymalnych wynagrodzenia zasadniczego w tabelach nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt, że nie obliguje pracodawcy, a jedynie daje możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń".

2. „Podwyższenie minimalnych kategorii zaszeregowania dla niektórych stanowisk w OHP nie spowoduje – zgodnie z informacją przekazaną przez Komendę Główną OHP – skutków finansowych. Zatrudnieni pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie niż zaproponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego”.

  Niniejszy materiał jest dokumentem informacyjnym o działaniach OZZP OHP, przybliżającym pracownikom przygotowywane zamiary ministra właściwego ds. RPiPS, odpowiedzialnego za działalność OHP oraz stanowisko Związków Zawodowych OHP w tej sprawie. Materiał w formie zmodyfikowanej zostanie wysłany do Komendanta Głównego OHP oraz bezpośrednio Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, jako niezadowolenie z proponowanych rozwiązań.

Zarząd Krajowy OZZP OHP 

 Materiał opublikowano na mocy Ustawy o Związkach Zawodowych – Rozdział 3 Art. 19 pkt. 4 oraz Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy ZK OZZP OHP wyraża opinię i stanowisko na temat proponowanego przez MRP i PS Projektu Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie MP i PS z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie płac w OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com