ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

                                              

   Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników OHP

                                                                                                                                                                                                                     ....................................................................................................................                                                                                                                            / imię nazwisko członka ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

...............................................................................................................                                                                                                                                          / adres zamieszkania /      

 ................................................................................................... ......                                                                                                                                                       / tel. służbowy lub kontaktowy/  

..........................................................................................................                                                                                                                                           miejsce pracy  

 

                                                                           DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Przystąpienia do OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

     Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. Oświadczam, że jest mi znany Statut Ogólnopolskiego ZZ Pracowników OHP, który zobowiązuję się przestrzegać i aktywnie realizować zawarte w nim zadania i zobowiązania.

Wyrażam (nie wyrażam) zgody na ujawnienie pracodawcy mojej przynależności do związku zawodowego.                                  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań związkowych" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 poz.883 ).

 

                                                                                 ...................................................................................

Dnia .........................................                                                                                               / podpis /

DECYZJA UPOWAŻNIONEGO ZARZĄDU Decyzją Zarządu opolskiej organizacji wojewódzkiej Związku Zawodowego Pracowników OHP w/w został /a przyjęty/a do organizacji związkowej OZZP OHP woj.  ………………………………….  

dnia ...................... 20........ roku

 

................................................................................................................................ 

                                         Pieczęć organizacji: i osoby upoważnionej

 

OPCJONALNIE : W załączeniu upoważnienie do potrącania składki członkowskiej poprzez listę płac:

 

Imię i nazwisko ........................................                                                       dnia ....................20......r

pracownik: ............................................

 

Oświadczenie

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na potrącanie mi z listy płac składki członkowskiej w wysokości 6 zł. / słownie : sześć złotych/     i odprowadzanie tej składki na konto Związku Zawodowego Pracowników OHP woj. ...............................................

 

                                                                                                                      ....................................................

                                                                                                                                  podpis pracownika

 

 

 

 

 

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2020 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com