ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

SPOTKANIE PREZYDIUM ZK OZZP OHP Z KG OHP BOGDANEM ŚCIBUTEM ORAZ PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI MIESZKANIOWEJ I ZDROWOTNEJ PRZY KG OHP WOJCIECHEM KAROLAKIEM

W dniu 4 grudnia w KG OHP w Warszawie odbyło się poszerzone spotkanie Prezydium OZZP OHP z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem. Tematem spotkania była sprawa bieżącego funkcjonowania OHP oraz przekształcenia w 2019 r. OHP w Państwowe Centrum Aktywizacji Zawodowej.  Członkowie Prezydium szczegółowo wypytywali Komendanta Głównego Bogdana Ścibuta o nowe konfiguracje poszczególnych form działalności OHP, a następnie PCAM. Pytania dotyczyły szczegółowych przekształceń CKiW w OSiW, Funkcjonowania CEiPM w ramach PCAM oraz HP dochodzących i form mieszanych ŚHP. Rok 2019 będzie rokiem dopasowania struktur OHP a następnie PCAM do potrzeb lokalnych środowisk poprzez analizę młodzieży, która pomocy z naszej strony oczekuje i potrzebuje, zarówno w formach stacjonarnych, jak i dochodzących. Młodzież ma być objęta kompleksową opieką i pomocą ze strony PCAM począwszy: od doradztwa zawodowego poprzez pracę opiekuńczą, dydaktyczno - wychowawczą, i edukacyjną w zakresie ogólnym i zawodowym. Ograniczona zostanie ilość młodzieży niezrzeszonej w OHP (PCAM). Jako związek zawodowy Pracowników OHP, oczekujemy od KG OHP, który ustala formy działalności oraz układa konfigurację struktur PCAM aby wszystkie etapy wprowadzania zmian były dokonywane w konsultacji z ZK OZZP OHP. KG OHP Bogdan Scibut potwierdził, że jest otwarty na dyskusję oraz propozycje z naszej strony. Jednak , jak zaakcentował, ostateczna decyzja należeć będzie do niego, jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonania powierzonego zadania przez MRPiPS, zarówno od strony prawnej, jak i finansowej. Wszystkie działania mają zamykać się w posiadanym budżecie, który jest do dyspozycji KG OHP. Organizacja jednostek PCAM będzie dopasowywana do posiadanych środków budżetowych, a nie odwrotnie. Budżet w OHP nie zostanie dodatkowo zwiększony na proponowane zmiany PCAM. Zarząd Krajowy OZZP OHP będzie monitorował wprowadzane zmiany i przedstawiał w ramach obiecanych konsultacji swoje propozycje do rozpatrzenia mając na uwadze wszystkie sprawy pracownicze, od płac począwszy poprzez sprawy kadrowe do spraw organizacyjnych włącznie. Zapowiedziano, że w bieżącym tygodniu zostaną przesłane do WK OHP propozycje  dostosowania struktur OHP wg nowej koncepcji. Na spotkaniu obecni byli również Dyrektor Wojciech Szewczyk, Wojciech Karolak (przewodniczący Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej) oraz doradca KG OHP. Na zakończenie części pierwszej członkowie Prezydium Związku Zawodowego Pracowników OHP podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia z KG OHP i pozostałymi gośćmi obecnymi na spotkaniu.

W części drugiej odbyła się dyskusja nad działalnością Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej przy KG OHP. Wiadomo, że związki zawodowe maja obowiązek wynikający z ustawy o Związkach Zawodowych, nadzorowanie podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W naszym wypadku Scentralizowanych ŚZFŚS przy KG OHP. Członkowie Prezydium wyartykułowali swoje uwagi na temat działalności Komisji. Przewodniczący Komisji Wojciech Karolak przedstawił sprawy, które utrudniają prace Komisji. Dotyczyły one wniosków, ich opiniowania a następnie zahamowania wynikające z tych powodów i utrudniające sprawne podejmowanie decyzji. Ustalono, że przewodniczący Komisji z przewodniczącym OZZP OHP Marianem Nowakowskim i w porozumieniu z członkami Komisji reprezentującymi nasz związek: Andrzejem Samulczykiem i Tadeuszem Wydrą, będą wspólnie pracowali nad usunięciem tych niedociągnięć, które  przyczyniają się do ograniczania sprawności Komisji. Ponadto, jak nas poinformowano, w roku 2019 zostanie przestawiana nowa koncepcja rozdzielania środków funduszu socjalnego. Związek Zawodowy OZZP OHP odniesie się do sprawy po otrzymaniu projektu.

                                                                                                               ZARZĄD KRAJOWY OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com