ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

SPOTKANIE  ZARZĄDU OZZP OHP Z KG OHP BOGDANEM ŚCIBUTEM

W DNIU 4 MARCA 2020 ROKU W KG OHP W WARSZAWIE  UL. TAMKA 1 ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZP OHP                                    Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM OHP  BOGDANEM ŚCIBUTEM 

 

 

  

W SPOTKANIU UDZIAL WZIĘLI TAKŻE: Zastępca Komendanta Głównego OHP - Dyrektor Wykonawczy do spraw rozwoju zawodowego Piotr Modzelewski, Dyrektor Wykonawczy do spraw kontroli zarządczej Zdzisław Owczarek, Biuro Kształcenia i Wychowania Dyrektor Sławomir Męcina, Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji Dyrektor Michał Łazowski, Rzecznik Prasowy oraz Kierownik Zespołu Kadr Pani Elwira Burlińska i Główna Księgowa Budżetu OHP Pani Anna Sobczak.

              Spotkanie dotyczyło dwóch głównych zakresów tematycznych zawartych w piśmie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników OHP do Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta. Pierwszym zakresem omawiania  była dyskusja na temat wprowadzanych zmian w OHP. Kompatybilności działania w podstawowych jednostkach organizacyjnych pionów Kształcenia i Wychowawczego oraz Rozwoju Zawodowego. Przewodniczący Organizacji Wojewódzkich OZZP OHP reprezentujący w Zarządzie Krajowym OZZP OHP w większości stanowiska Kierowników jednostek kształcenia i wychowania, zarówno stacjonarnych, jak i dochodzących oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także dyrektorów Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, wypowiadali się na temat zalet i wad wprowadzanego systemu. Komendant Główny i Zastępca KG OHP ze zrozumieniem przyjmowali zgłaszane problemy, jak również wyjaśniali zakresy, nie do końca zrozumiałe dla pracowników w procesie pracy u podstaw. Poruszano tematykę nowych standardów, które zostały już upowszechnione w pionie Rozwoju Zawodowego. Zwrócono również uwagę na brak standardów pracowników pionu kształcenia i wychowania, a także na występujące niedomówienia i konflikty pomiędzy pracownikami tych pionów. Podkreślano również, że nie wszędzie problemy kompatybilności występują. Zaznaczano, że są województwa w których temat ten potrafili rozwiązać sami kierownicy jednostek organizacyjnych. Zaznaczano, że wszyscy uczymy się nowego systemu, a zgłoszone na spotkaniu uwagi, problemy zostaną wychwycone i systematycznie wdrażane. Komendant zaznaczył, że jest to proces długofalowy i KG nie zakłada, że system w pełni zafunkcjonuje  od zaraz. Wymaga to zmiany zarówno mentalności pracowników, jak i stałego monitorowania procesu i systematycznego jego doskonalenia. Podkreślano, że system płac i jego niski poziom nie jest korzystny dla jego wdrażania. Również pozyskiwanie kadry na realizację zadań merytorycznych w OHP stanowi duży problemem. Rozmawiano również o narzędziach prawnych potrzebnych do realizacji zakresów obowiązków przez pracowników na poziomie: Pracodawca- OHP, systemu kształcenia ogólnego (MEN) - OHP. Komendant Główny zapewnił, że proces rozpoznawania i przygotowywania porozumienia szeroko pojętego kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ustaleń w tym zakresie jest rozpoczęty, ale wymaga czasu. Zdementował pogłoski, jakoby miały być ograniczane i w konsekwencji rozwiązywane dotychczasowe hufce dochodzące. Stwierdził, że nikt takiego zamiaru nie ma i nigdy nie było. Natomiast należy się liczyć, że wymagania w stosunku do kadry pracującej w tych jednostkach ulegną zmianie i zapewne zdecydowanie wzrosną. Będą one określone w nowych standardach opracowywanych dla pracowników pedagogicznych.

Drugim tematem spotkania była sprawa płac w OHP, w tym Rozporządzenia MRPiPS przygotowywanego do wprowadzenia –nowa struktura z grup zaszeregowania i wynagrodzeń. Opinię w tej sprawie Zarząd Krajowy przestawił Komendantowi Głównemu. Opinia nasza również została dostarczona do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w trakcie konsultacji społecznych przez Konfederację Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ w ramach Dialogu Społecznego) - treść opinii jest opublikowana na naszej stronie. Przewodniczący Marian Nowakowski poinformował Komendanta Głównego, że Zarząd Krajowy w sprawie płac oraz innych środków na działalność OHP, zwróci się bezzwłocznie z prośbą o spotkanie z Panią Marleną Maląg Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej zostanie wysłane pismo do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które zawiera nasze skonkretyzowane stanowisko oraz obawy wynikające z sytuacji płacowej w OHP oraz budżetu OHP na działalność merytoryczną. Ograniczanie zasięgu OHP w strukturach jednostek organizacyjnych całego kraju nastąpiło, ze względów na niskie możliwości budżetowe OHP. Stan organizacyjny (jak poinformował KG OHP Bogdan Ścibut) jest wynikiem posiadanych środków rządowych na realizację zadań przez OHP. Są one tak rozdzielone przez KG OHP aby zabezpieczały wszystkie podstawowe i należne pracownikom sprawy w trybie wykonywania obowiązków służbowych. Rewaloryzacja płac już się odbyła do stawki 2600 zł. Dodatki funkcyjne w miarę możliwości miały być wyprowadzone z płacy podstawowej. Tak się jednak  w niektórych województwach nie stało. Natomiast problem ten ma być rozwiązany możliwie szybko, jak zapewnił KG. Podwyżki płac, które zostaną wypłacone w najbliższym okresie, będą znacznie zróżnicowane. W pierwszym rzędzie obejmą one najniżej zarabiających pracowników. Tam, gdzie stawki były  wyższe (z różnych powodów), ci pracownicy obecnie otrzymają mniejsze środki na wynagrodzenia. Pracodawcy w OHP w chwili obecnej zostali zobowiązani przez KG OHP do sporządzenia przymiarek płacowych i propozycje te wracają do KG OHP, gdzie są analizowane osobiście przez KG OHP Bogdana Ścibuta i akceptowane lub nie. W przypadku negatywnej oceny są zwracane do ponownego rozpatrzenia. Komendant podkreślił, że propozycje podwyżek płac u poszczególnych pracodawców winny być, zgodnie z prawem, uzgadniane z zakładowymi związkami zawodowymi działającymi w danym zakładzie pracy.

Poniżej w piśmie KG OHP do OZZP OHP opisany jest system podziału środków. 

Z A R Z Ą D     O Z Z P    O H P

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com