ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W związku z licznymi pytaniami związanymi z przebiegiem rozmów Zarządu i Prezydium OZZP OHP z KG OHP informujemy, że dyskusja na temat przyszłości OHP jest w toku. Ostatnie spotkanie Prezydium OZZP OHP, które odbyło się w ubiegłym tygodniu przebiegło na aktywnej dyskusji o Zarządzeniach Komendanta Głównego OHP Grzegorza Waltera, dotyczących powołania Krajowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Warszawie oraz Krajowego Centrum Kształcenia i Wychowania w Warszawie. Jest to początek drogi, który otwiera horyzont do dalszego działania w tym zakresie. Jako Związek Zawodowy częściowo uczestniczymy w tym procesie i nasz udział skupiał się będzie na zwracaniu uwagi na poszanowanie w projekcie wszystkich praw pracowniczych, na młodzieży zorganizowanej w OHP, ale również na systemie organizacyjnym OHP. Przygotowaliśmy Projekt Porozumienia pomiędzy Związkiem Zawodowym Pracowników OHP a KG OHP, który w swoich założeniach określa zadania i zobowiązania dla obu stron.

Naszym nadrzędnym celem będzie również  to, aby nowy projekt OHP był spójny i uzdrowił sytuację w OHP, przyczynił się konstruktywnie do lepszej organizacji pracy i tworzył  możliwości do profesjonalnego działania całej kadry. OZZP OHP wytypowało już osoby do Zespołów Roboczych, które mają w dalszej części procesu powstawania planu – projektu OHP, uczestniczyć i mieć wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań. Proces zmian będzie miał wiele czynników, w tym zmiana Ustawy o Promocji Zatrudnienie i Instytucjach Rynku Pracy i co za tym idzie, będą nowe Rozporządzenia właściwych Ministrów w sprawie OHP. O zmianach będziemy informowali w odpowiednim czasie. W tym momencie jest jeszcze zbyt wiele niewiadomych, aby o tym mówić czy pisać. Zaraz po świętach, we wtorek o godz. 9.00 odbędzie się kolejne spotkanie Prezydium z KG OHP na tematy związane z procesem zmian w OHP.

Jednocześnie informujemy, że równolegle są także omawiane sprawy problemów wynikających w bieżącej działalności OHP, w tym sprawy pracownicze, system zarządzania organizacją OHP oraz aktualne problemy w toku realizacji zadań merytorycznych, kadrowych i stosunków międzyludzkich w OHP.

Prezydium ZK OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com