ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

W dniu 14 lipca 2021r. w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii odbyło się ponad godzinne spotkanie przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZP OHP Mariana Nowakowskiego z Panią Minister Iwoną Michałek oraz Komendantem Głównym OHP Grzegorzem Walterem. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w OHP oraz plany rozwoju OHP w perspektywie najbliższych lat.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze a dyskusja była intensywna i merytoryczna. Przewodniczący przedstawił wszystkie bolączki nurtujące pracowników pracujących u podstaw, ich nastroje na tle płacowym , w tym również na tle braku informacji o planach strategicznych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz KG OHP na następne lata.

Przewodniczący odniósł się do zawartości merytorycznej pism opublikowanych na stronie internetowej i przesłanych do Minister Pani Iwony Michałek , Komendanta Głównego OHP oraz Komendantów Wojewódzkich OHP. Przeanalizowano uwagi , które w pismach są zawarte. Zarówno Pani Minister Iwona Michałek , jak i KG OHP Grzegorz Walter zadeklarowali z ich strony reakcje na wydarzenia opisane w pismach związków zawodowych OHP. Pani Minister poinformowała, że jest obecnie w trakcie objazdów po kraju i odwiedza KW OHP oraz jednostki organizacyjne OHP działające w terenie. Wizytom tym towarzyszą również spotkania z pracownikami.

Jestem optymistą po tej dyskusji i oglądnięciu dokumentów skierowanych do Rządu RP, w tym do Ministra Finansów mówi Marian Nowakowski przewodniczący OZZP OHP. Zawierają one znacząco wyższe kwoty na płace, na remonty oraz informatyzację OHP, co ma wpłynąć  zdecydowanie  pozytywnie na nowy system organizacyjny w OHP i ograniczyć produkcję dokumentów w tym uprościć sprawozdawczość.

Pani Minister zwróciła się do Związków Zawodowych OHP o wsparcie pisemne , do Ministra Finansów, propozycji resortu w sprawie wysokości środków budżetowych na następny rok i dalej na następne lata. KG OHP ma przygotować wszystkie potrzebne aktualne wyliczenia budżetowe i przekazać na ręce przewodniczącego, jako załącznik do pisma ZK OZZP OHP, które na tej podstawie zostanie opracowane przez ZK OZZP OHP i wysłane do MF.

Dużą część spotkania przewodniczący poświęcił pracownikom OHP, ich traktowaniu przez wyższych przełożonych, jak również niekompetencji niektórych osób przyjmowanych do OHP na różne stanowiska i na różne szczeble zarządzania. Mówił również o zróżnicowaniu wynagrodzeń na równorzędnych stanowiskach, które nie są ustalane na podstawie kompetencji, czy stażu pracy a jakoś inaczej o czym nikt nie wie.

Przewodniczący również poruszył sprawę nowych standardów opracowanych w ostatnich miesiącach przez Zespoły Robocze o których wcześniej informowaliśmy na naszej stronie internetowej. Jak nam wiadomo standardy te są już na ukończeniu i będą wdrażane po ostatecznym ich przeanalizowaniu. Projekt jest dopracowywany przez biuro Dyrektora Sławomira Męciny oraz Rynku Pracy. W tym celu ustalono, że członkowie zespołów, w tym również szeroko reprezentowane związki zawodowe pracowników OHP spotkają się na wspólnej debacie w jednym z ośrodków OHP i ustalą ostateczną wersje tego projektu. Pani Minister Iwona Michałek zadeklarowała udział w tym spotkaniu. Po zakończeniu  spotkania w gronie trzech osób przewodniczący poprosił jeszcze o krótką rozmowę KG OHP Grzegorza Waltera. Rozmowa trwała blisko pół godziny. Ustaliliśmy z Komendantem Głównym OHP formy komunikacji bieżącej pomiędzy stronami, mówi przewodniczący Marian Nowakowski. Ponadto przewodniczący przekazał jeszcze kilka spraw bieżących KG OHP Grzegorzowi Walterowi, które wg przewodniczącego i związków zawodowych pracowników OHP są ważne i na nie trzeba zwrócić szczególną uwagę już teraz.

PREZYDIUM OZZP OHP

 

spotkanie w Kujawsko-Pomorskim

 

W dniu 16.07.2021 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu odbyło się spotkanie kadry kierowniczej Kujawsko Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Pani Anety Mądrzejewskiej Przewodniczącego Kujawsko Pomorskiej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników OHP jednocześnie Członka Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP Piotra Pranik z Panią Wiceminister Iwoną Michałek. Celem spotkania były prekonsultacje dotyczące założeń reformy jaka czeka Ochotnicze Hufce Pracy. Reforma instytucji ma na celu zmiany wizerunkowe, organizacyjne, dążenie do unowocześnienia instytucji, wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia pracy. Pani Minister po raz kolejny zwróciła się do Przedstawiciela Związków Zawodowych Pracowników OHP o wsparcie pisemne , do Ministra Finansów, propozycji resortu w sprawie wysokości środków budżetowych na następny rok i dalej na następne lata. Pani minister prosiła o nie zadawanie pytań dotyczących wynagrodzeń ponieważ zna szczegółowo ich wysokość, nie personalnie ale stanowiskowo.

Przewodniczacy K-POW OZZPOHP PIOTR PRANIK

 

 

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com