ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

W dniu 22 października 2021r. odbył się III Walny Zjazd Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP w Rzeszowie . Na obrady zostali zaproszeni wszyscy członkowie organizacji (44 osoby) , a także Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP OHP Pan Marian Nowakowski oraz Wojewódzki Komendant OHP Pan Jerzy Cypryś . Witając przybyłych uczestników Walnego Zjazdu POW OZZP OHP Przewodniczący Emil Stachyrak  przywitał Przewodniczącego ZK OZZP OHP Pana Mariana Nowakowskiego , który przybył do Rzeszowa aby spotkać się z członkami naszej organizacji na Podkarpaciu . Na obrady Walnego Zjazdu przybył także Wojewódzki Komendant Pan Jerzy Cypryś.

Podsumowanie II kadencji Zarządu przedstawił Przewodniczący Emil Stachyrak ,  Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Jerzy Buczek . W wyniku głosowania Zarząd POW uzyskał absolutorium.

 Następnie Przewodniczący III Walnego Zjazdu Pan Robert Nycz przeprowadził  tajne wybory Zarządu OZZP OHP, Komisji Rewizyjnej, Społecznego Inspektora Pracy na Podkarpaciu na kolejne 4 lata kadencji oraz delegatów na Zjazd Krajowy OZZP OHP.

Podczas liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną, zabrał głos przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP Marian Nowakowski, który przedstawił problemy z jakimi boryka się Zarząd Krajowy OZZP OHP w sferze współpracy z KG OHP , jak również omówił kontakty z Ministerstwem prowadzącym Ochotnicze Hufce Pracy i ich efekty.  Zapoznał również zebranych z planowanymi środkami przeznaczonymi na płacę w OHP, które zostały przedstawione na ostatnim posiedzeniu Prezydium OZZP OHP w KG OHP przez Główną Księgowa KG OHP Panią Sobczak  oraz p.o. KG OHP Piotra Modzelewskiego. Przewodniczący mówił również o działalności OHP obecnie i w przyszłości. Nadmienił o projektach wypracowanych w pierwszej połowie bieżącego roku przez Zespoły Robocze składające się z pracowników i związkowców  i przedstawione do wdrożenia przez KG OHP. Zaznaczył, że OHP dalej działa na zasadach opisanych w Ustawie o Promocji Zatrudnienie i Instytucjach Rynku Pracy i nikt do tej pory nikogo nie zwolnił z obowiązujących przepisów opisanych w tej Ustawie. A więc nasza praca opiera się na zasadach nam znanych, co podkreślił przewodniczący Marian Nowakowski.

  W wyniku tajnego głosowania wybrano przedstawicieli do poszczególnych organów statutowych , którzy po ogłoszeniu wyników głosowania ukonstytuowali się następująco :

Zarząd Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej :

 Przewodniczący - Emil Stachyrak, wiceprzewodnicząca -Ewa Bajda Szczygieł, wiceprzewodniczący - Łukasz Stebnicki , sekretarz - Wioletta Pszonak , skarbnik - Marcin Kaleniecki , członek - Krzysztof Miela , Komisja Rewizyjna Przewodnicząca - Beata Froń, członek - Barbara Grochala, członek - Iwona Samborska-Adamiak, Delegaci POW OZZP OHP : Emil Stachyrak, Łukasz Stebincki , Robert Nycz. Na Społecznego Inspektora Pracy wybrano jednogłośnie: Pana Bogusława Stachyraka.

Gratulacje nowo wybranym złożył Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP OHP Pan Marian Nowakowski oraz Podkarpacki Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, który w swoim krótkim wystąpieniu ocenił współpracę ze Związkiem Zawodowym Pracowników OHP na podkarpaciu jako dobrą i podkreślił, że w dalszym ciągu zamierza współpracować z Zarządem Podkarpackiej Organizacji OZZP OHP oraz wyraził zadowolenie z ponownego wyboru Pana Emila Stachyraka na przewodniczącego. Potwierdził niektóre elementy wystąpienia przewodniczącego Mariana Nowakowskiego w sprawach płac.

Podczas Walnego Zjazdu członkowie naszej organizacji związkowej mieli okazję na rozmowy z Panem Przewodniczącym Marianem Nowakowskim. Marian Nowakowski wręczył podziękowanie przewodniczącemu Emilowi Stachyrakowi za jego wkład pracy w prowadzenie POW OZZP OHP w minionej kadencji, jak również zaangażowanie w realizację zadań Zarządu Krajowego OZZP OHP. Przewodniczący Emil Stachyrak w imieniu Zarządu Podkarpackiej Organizacji  podziękował przewodniczącemu Krajowemu OZZP OHP za przyjazd na Podkarpacie i udział w naszych obradach , a także za dotychczasowe aktywne działania podejmowane na szczeblu krajowym.

info ES

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2023 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com