ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

W dniu 6 listopada 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP w Poznaniu. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu za miniony rok. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Zarządu Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej oraz wybrano delegatów na Zjazd Krajowy OZZP OHP. Skład Zarządu Wielkopolskiej Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP: Przewodnicząca – Agnieszka Kotewicz-Wojnowska, Wiceprzewodniczący – Krzysztof Mijalski, Sekretarz – Elżbieta Janiak, Skarbnik – Marianna Bąkowska, Członek- Marek Papiewski, Członek – Aleksandra Baranowska. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca –Katarzyna Nowak, Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Bąk, Członek Bernadeta Lis. Delegaci na Zjazd Krajowy OZZP OHP. Marek Papiewski, Karol Mac, Agnieszka Piasek, Krzysztof Mijalski, Katarzyna Nowak, Aleksandra Baranowska, Agnieszka Kotewicz-Wojnowska.

Spotkaniu w formie online przysłuchiwał się Marian Nowakowski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP. W swoim wystąpieniu Przewodniczący przedstawił aktualną sytuację Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP. Oznajmił, iż OZZP OHP jest aktualnie w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej organizacji w całym kraju. Omówił rolę organizacji w środowisku działania organizacji wojewódzkich, zadania tych organizacji i sposoby realizacji celów związkowych. Podkreślił rolę stanu liczebności organizacji i wpływ ilości członków na reprezentatywność organizacji w kontaktach z pracodawcami. Nakreślił zasady współpracy i relacji z dotychczasowymi Komendantami Głównymi OHP oraz właściwym ministerstwem odpowiedzialnym z ramienia rządu za działalność OHP. Poinformował, ze w dniu 12 listopada spotyka się z nową Panią Komendant KG OHP Małgorzatą Zwiercan w Komendzie Głównej OHP w Warszawie. Przedstawił problemy wynikające z częstych zmian kierownictwa KG OHP i WK OHP. Odpowiadał również na pytania pracowników związane z wprowadzaniem zmian w Standardzie Usług Rozwoju Zawodowego dla Młodzieży w OHP oraz kwestiami finansowymi w tym wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, zasad wypłacania dodatków z funduszu pracy dla pracowników rozwoju zawodowego. Nadmienił o otrzymanych środkach na wynagrodzenia w ramach systemu motywacyjnego oraz planowanych podwyżkach płac w ramach nowego budżetu.

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com