ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

W dniu 7 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium OZZP OHP z kierownictwem Komendy Głównej OHP.

W spotkaniu udział wzięli:

Ze strony KG OHP – Zastępca KG OHP Pan Jacek Figiel oraz Dyrektor Biura KG OHP Pani Aleksandra Mietlicka.

Ze strony OZZP OHP: Przewodniczący Marian Nowakowski oraz wiceprzewodniczący Emil Stachyrak oraz Członek Zarządu Aleksandra Mięczakowska.

Zebranie było protokółowane przez Panią Sekretarz spotkania z ramienia KG OHP.

Tematami spotkania były sprawy:

1. Projektu Ustawy dotyczącej płac w sferze budżetowej na najbliższy okres.

2. Niewypłaconych podwyżek płac w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i podkarpackim.

3. Problemy zarzadzania i kadrowe występujące w województwach: łódzkim i śląskim.

4. Rozmowy na temat wdrażania nowych standardów OHP i potrzeba załatwienia narzędzi prawnych wspomagających funkcjonowanie jednostek podstawowych i kadry OHP pracującej u podstaw.

Przewodniczący Marian Nowakowski przedstawił problemy, które nurtują środowiska pracowników w w/w województwach i nie tylko, jak również omówił propozycje wdrożenia wcześniej opracowanych standardów z udziałem przedstawicieli grup związkowych wybranych według kompetencji i wiedzy merytorycznej. Nadmienił, że są one w posiadaniu Dyrektora Biura Kształcenia i Wychowania Pana Sławomira Męciny. Zwracał uwagę na potrzebę wprowadzenia przepisów prawnych wspomagających działanie podstawowych jednostek organizacyjnych na płaszczyźnie współpracy ze szkołami i pracodawcami oraz środowiskiem samorządów lokalnych.

Dyskusja toczyła się również o płace w OHP w perspektywie i w kontekście projektu Ustawy o wynagrodzeniach w sferze budżetowej. Przewodniczący zwrócił uwagę na podjęcie działań aby w/w ustawa wymieniała imiennie Ochotnicze Hufce Pracy, tak jak jest to zapisane w projekcie w stosunku do nauczycieli. Sugerował również zainteresowanie się KG OHP płacami w perspektywie przyszłego roku, albowiem planowana rewaloryzacja płacy minimalnej do wysokości 3500 zł ponownie w OHP wyrówna płace minimalną z płacami wszystkich tych, którzy w bieżącym roku otrzymali podwyżki płac. Należy w takiej sytuacji zadbać o środki na podwyżki płac dla naszych pracowników ponad minimalna płacę. Dominującym tematem było niewypłacenie podwyżek płac w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim oraz mazowieckim. Rozmawiano o przyczynach takiego stanu rzeczy.

Ze strony przedstawicieli KG OHP Pana Jacka Figla oraz Pani Dyrektor Aleksandry Mietlickiej padły zapewnienia, że wszystkie tematy będą podjęte, rozpoznane i doprowadzone do skutecznego ich rozwiązania.

Przewodniczący poinformował, ze w sprawie płac i projektu ustawy będzie się starał również o spotkanie z Panią Minister Marleną Maląg albowiem istnieje ( z doświadczenia wiemy) pominięcie lub zapomnienie o OHP w sprawach podwyżek płac. Nasze działania, mówił przewodniczący, zostały również skierowane do OPZZ, który opiniował projekt niniejszej Ustawy w ramach konsultacji społecznych. Nadmienił, że Ustawa jest projektem poselskim i na konsultacje projektu skierowała Pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Spotkanie trwało blisko 2 godziny i przebiegało w dobrej atmosferze. Rozmawiano również na tematy nastrojów i morale pracowników na płaszczyźnie istniejącej sytuacji w OHP. Poruszano również sprawy natury ogólnej będące w zainteresowaniu Związku Zawodowego OZZP OHP.

Zaplanowano we wrześniu bieżącego roku posiedzenie Zarządu OZZP OHP w pełnym składzie 20 członków, w tym oczywiście wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich i zakładowych.

info OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2023 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com