ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

SPOTKANIE W CK I W TARNÓW

W DNIU 16 WREŚNIA 2022 ROKU PRZEWODNICZACY MARIOAN NOWAKOWSKI ODWIEDZIŁ CKiW W TARNOWIE. ZAPOZNAL ZEBRANYCH Z DZIAŁANIAMI ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZP OHP. OPRÓCZ INNYCH SPRAW PRACOWNICZYCH, KTÓRE BYŁY PORUSZANE, MOWA BYŁA O PŁACACH W OHP I MOŻLIWOŚCIACH WPŁYWU ORGANIZACJI OZZP OHP NA UZYSKANIE WYŻSZYCH ŚRODKÓW NA  PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY DOPIERO W TYM ROKU UZYSKALI LEKKO WYŻSZE PŁACE OD MINIMALNEJ OBOWIĄZUJACEJ PŁACY W NASZYM KRAJU. ROZMAWIALIŚMY O SYTUACJI KIEDY ZOSTANIE WPROWADZONA PONOWNA 2023 ROKU REWALIZACJA NAJNIŻSZEJ PŁACY DO KWOTY 3490 ZL A NASTĘPNIE W LIPCU DO 3600 ZŁ. MOŻE OKAZAĆ SIĘ PONOWNIE, ŻE PLACE BEDĄ SPŁASZCZONE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW JEDNAKOWAO, ZE WZGLĘDU NA BRAK ŚRODKÓW?. PRZEWODNICZĄCY ZAPEWNIŁ, ŻE ZWIĄZKI ZAWODOWE MAJĄ NA UWADZE TEN TEMAT I NA ZAPLANOWANYM NA POCZATEK PAZDZIERNIKA SPOTKANIU ZARZĄDU OZZP OHP W KG OHP BEDZIE TĄ SPRAWĘ PORUSZAŁ. ZAPENIŁ, ZE ZARZĄD BĘDZIE WSPIERAŁ KG OHP W MINISTERSTWIE ABY SPRAWA PLAC W OHP BYŁA WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA DO BUDZETU. POINFORMOWAL, ZE STRONY ZWIĄZKOWE W POLSCE TO JEST: OPZZ (KTÓREJ TO CENTRALI ZWIĄZKOWEJ JEST OZZP OHP) WYSZŁY ODPOWIEDNIE PISMA DOTYCZACE PŁAC W BUDZETÓWCE. WYSZEDŁ RÓWNIEŻ DOKUMENT  W SPRAWIE PODWYŻEK PŁAC W BUDZETÓWCE DO MIN. 20% , PODPISANE PRZEZ PRZEWODNICZACYCH WSZYSTKICH CENTRAL ZWIĄZKOWYCH ( OPZZ, KONFEDERACJA PRACY, SOLIDARNOŚĆ). RÓWNIEŻ PROBLEM PŁAC BYŁ STAWIANY  NA RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO. PONADTO OPZZ ZAINICJOWAL PROTESTY PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH CELEM JEST PRZEKONANIE RZĄDU DO PODNIESIENIA PENSJI O CO NAJMNIEJ O 20 %.W BUDZETÓWCE.

PRZEWODNICZACY ROZMAWIAŁ Z ZEBRANYMI ZWIĄZKOWCAMI CKiW O SPRAWACH FUNDUSZU SOCJALNEGO W ZAKŁADZIE PRACY ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH KORZYSTANIA Z SCENTRALIZOWANYCH ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNUSZU SOCJALNEGO ZGROMADZONYCH NA KONCIE KG OHP. ŚRODKI KTÓRE ROZDZIELANIE SĄ PRZEZ KOMISJĘ MIESZKANIOWA I ZDROWWOTNĄ POWOŁANĄ PRZY KG OHP W FORMIE POŻYCZEK I BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG NA CELE ZDRWOTNE. ROZMOWY DOTYCZYŁY ZAPISÓW, JAKIE WINNY ZNALEŻĆ SIĘ W NOWO PRZYGOTOWYWANYM REGULAMINIE, ABY ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ POŻYCZEK DLA PRACOWNIKÓW ZARANBIAJACYCH NIŻSZE STAWKI WYNAGRODZENIA. DOTYCHCZASOWE PRZEPISY ELIMINOWAŁY MNIEJ ZARABUAJACYCH Z MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA POŻYCZKI. WSZYSCY POWINNI WIEDZIEĆ, ŻE SCENTRALIZOWANY  FŚS JEST GROMADZONY W KG OHP Z ODPISU ŚRODKÓW ODPROWADZANYCH KAŻDEGO ROKU Z ZAKŁADOWYCH FŚS POSZCZEGÓLNYCH KOMEND WOJ. OHP I DYR. CKiW W WYSOKOŚCI 10% OD KAZDEGO PRACOWNIKA.

ZEBRANIE BYŁO OWOCNE. PRZEWODNICZĄCY INTERESOWAŁ SIĘ SZCEGÓŁOWO WSZYSTKIMI SPRAWAMI DOTYCZACYMI ZAGADNIEŃ PRACOWNICZYCH W CKIW TARNÓW. DYSKUSJA BYŁA KONSTRUKTYWNA I KREATYWNA. PRZEWODNICZACY, JAK STWIERDZIŁ PO ZEBRANIU, ŻE BLIŻEJ MÓGŁ SIĘ ZAPOZNAĆ Z NURTUJACYMI SPRAWAMI PRACOWNICZYMI, OCENIĆ NASTROJE PANUJĄCE W ZAKLADZIE PRACY. NA ZAKOŃCZENIE ZADEKLAROWAŁ, ZE PORUSZONE SPRAWY BEDZIE WNOSIŁ NA POSIEDZENIE ZARZADU I PODEJMOWAŁ DZIALANIA W CELU ICH ROZWIĄZANIA. ZACHĘCIŁ DO TELEFONOWANIA LUB MAILOWANIA KAŻDEGO Z OSOBNA, JEŚLI BĘDĄ WYSTEPOWAC PROBLEMY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIE W KOMPETENCJACH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

INFO OZZP OHP

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com