ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

 

JUBILEUSZ 65-LECIA POWSTANIA OHP

Ochotnicze Hufce Pracy w roku bieżącym obchodzą jubileusz 65 lat. Głównym celem i podmiotem działań była w przeszłości i jest do dziś młodzież wymagająca specjalnej troski i pomocy. Fundamentalne zadania OHP jakim są min. wychowanie przez pracę pozostają jednak niezmienne. Ochotnicze Hufce Pracy w swej działalności wykorzystują oraz kontynuują pozytywne doświadczenia podobnych organizacji o zbliżonych celach działania funkcjonujących w okresie II Rzeczypospolitej

Ochotnicze Hufce Pracy zostały utworzone 13 czerwca 1958 uchwałą Rady Ministrów nr 201/58 jako następczyni rozwiązanej w 1955 roku Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (SP). OHP w swych założeniach nawiązywały do przedwojennej tradycji Junackich Hufców Pracy (JHP) działających w latach 1936-1939 roku.

Celem działania hufców było zapewnienie młodzieży obojga płci pracy równocześnie z umożliwieniem jej nabycia kwalifikacji zawodowych w połączeniu z zapewnieniem jej ogólnej oświaty i wychowania.

Dziś Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia. 

  • W DNIU UROCZYSTEGO JUBILEUSZU 65-LECIA POWSTANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W IMIENIU ZARZĄDU KRAJOWEGO OGÓLNOPLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
  • Każdemu z osobna pracownikowi życzę owocnej pracy i długotrwałej pomyślności, wspólnego i osobistego sukcesu, kreatywności pomysłów, poświęcenia i doskonałego zdrowia.
  • 13 czerwca jest wielkim i uroczystym dniem dla naszej firmy. Gratuluję wszystkim, którzy wkładają serce i duszę w jej rozwój i pomyślność, mając duże nadzieje na obiecującą przyszłość  OHP.

 

Z wyrazami szacunku w imieniu ZK OZZP OHP przewodniczący Marian Nowakowski

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2023 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com