ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy woj.  PODLASKIEGO

                 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy jest od dziesiątków lat ugruntowaną organizacją pracującą na rzecz pracowników zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy określając nasz status związkowy . Zmieniała się częściowo nazwa, ale trzon nazwy, czyli człon „Pracowników OHP” zawsze był i dalej pozostaje niezmiennie. Nie piszę tego listu po to, by powracać do historii i opowiadać o przeszłości ale chciałbym uświadomić wszystkim, że OZZP OHP jest organizacją wierną pracownikom OHP i zawsze w ich imieniu występowała , występuje i będzie występować wobec pracodawców OHP (WK OHP i CK i W), reprezentując interes pojedynczego pracownika, jak również poszczególnych grup pracowniczych OHP.

             Z różnych przyczyn osiąganie celów związkowych nie zawsze jest możliwe . Nie sposób jednak opisywać w tym miejscu w jaki sposób układa się dialog społeczny z pracodawcami. Jedno jest pewne, że w województwie gdzie istnieją organizacje związkowe, pracodawca nie może samowolnie decydować o sprawach, które zapisane są w Ustawie o Związkach Zawodowych i łamać lub interpretować przepisy prawa stojące po stronie pracowników wg własnego widzimisię. Ma obowiązek konsultowania decyzji i ustalania określonych przepisami warunków ze związkami zawodowymi. Inaczej jest, kiedy brakuje związków zawodowych w zakładzie pracy. Pracodawca zwolniony jest z jakichkolwiek ustaleń, konsultacji i zasięgania opinii organizacji związkowej. O wszystkim decyduje sam i ma takie prawo.

             W listopadzie br. mija kadencja Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP. Dlatego zwracam się z prośbą i z informacją do wszystkich pracowników OHP woj. PODLASKIEGO o dokonanie analizy przydatności organizacji związkowej w OHP i opisanie oraz skierowanie do nas, przez stronę internetową, swoich uwag pod adresem związków zawodowych OZZP OHP.

  • Piszcie również artykuły na stronę internetową OZZP OHP www.ozzp.ohp.pl. Najciekawsze artykuły będziemy publikować i wspólnie rozwiązywać Wasze problemy.
  • Piszcie także o swoich kolegach i koleżankach, którzy dokonują wielkich rzeczy realizując zadania każdego dnia i są wspaniałymi ludźmi , pracownikami i kolegami. 
  • Ponadto pragnę zwrócić uwagę że na stronie internetowej znajdują się dokumenty formalno prawne organizacji oraz informacje dotyczące bieżących wydarzeń, którymi zajmuje się nasz związek.
  • Opublikowany jest również List Otwarty zadedykowany do pracowników OHP. Proponuję zapoznać się z jego treścią.
  • Możecie również Państwo sprawdzić zainteresowanie naszą stroną www.ozzp.ohp.pl na której można wyczytać najważniejsze sprawy, jakimi zajmują się związki zawodowe w OHP.
  • Od polowy miesiąca lipca 2017 roku zainstalowany został licznik osób odwiedzających stronę. Cieszymy się, że możemy oceniać na bieżąco zainteresowanie pracowników (nie tylko członków związku) naszą organizacją i naszą działalnością.
  • Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do odwiedzin strony internetowej OZZP OHP                                                                                                                                                                                                                                                                          W imieniu Zarządu Krajowego , przewodniczący Marian Nowakowski

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com