ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

Sprawozdanie z przebiegu spotkania w MRPiPS  w dniu 22 sierpnia 2018 r.

 

                         W dniu 22 sierpnia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialnego za działalność OHP Panem wiceministrem Stanisławem Szwedem. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Bogdan Śccibut oraz  Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Pani Ewa Flaszyńska. Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników OHP w spotkaniu udział wzięli: Marian Nowakowski - przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP OHP. Emil Stachyrak wiceprzewodniczący ZK OZZP OHP i przewodniczący podkarpackiej organizacji OZZP OHP w Rzeszowie. Członek Prezydium OZZP OHP i przewodniczący pomorskiej organizacji OZZP OHP w Gdańsku - Roman Tadajewski. Grzegorz Duma członek Prezydium OZZP OHP i przewodniczący organizacji zakładowej w CKiW w Pleszewie. Agnieszka Garczyńska członek Zarządu Krajowego OZZP OHP, przewodnicząca organizacji zakładowej w Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu. Magdalena Krawczyk - członek Zarządu śląskiej organizacji OZZP OHP, zastępca dyrektora CEiPM w Katowicach. Piotr, Paweł Pranik członek Zarządu OZZP OHP, przewodniczący kujawsko-pomorskiej OZZP OHP w Toruniu.

            Przedmiotem spotkania była nowelizacja Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach o Rynku Pracy. Wiceminister Stanisław Szwed wyjaśnił wszystkie sprawy dotyczące zmian wynikających z wprowadzenia Ustawy, włącznie ze zmianą nazwy z OHP na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży. Na pytania odpowiadała również  Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Pani Ewa Flaszyńska. Z wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa wynika, że ustawa nie wprowadza nowego pracodawcy a jedynie zmianę nazwy, która nie niesie za sobą wypowiedzeń umów o pracę. Wnosi jedynie elementy uporządkowania systemu, jak opisano w uzasadnieniu do Ustawy. Projekt zmiany Ustawy o Promocji Zatrudnienia jest już po konsultacjach społecznych i międzyresortowych i znajduje się w Ministerstwie RPiPS. W wyniku  konsultacji wpłynęły uwagi i propozycje do proponowanych zmian w Ustawie, które w chwili obecnej są analizowane. Po dokonaniu poprawek Ustawa trafi do Sejmu. Zarząd Krajowy OZZP OHP przedstawił również uwagi i propozycje zmian do niniejszego projektu Ustawy wraz uzasadnieniem. Ustawa w swoim kształcie nie wnosi szczegółowych zmian w systemie organizacyjnym i strukturalnym.

           Dokumentem szczegółowym będzie opracowany Statut PCAM, który w formie Zarządzenia zostanie wprowadzony do realizacji. Jak nas poinformowano na spotkaniu, Komendant Główny otrzymał od MRPiPS pełne zaufanie do opracowania Statutu i zorganizowania PCAM od podstaw na bazie istniejących jednostek w OHP. Jeśli chodzi o dotychczasowych pracowników OHP, to nie istnieje zagrożenie ich zwalniania czy zmianę umów o pracę (jak  niektórzy przypuszczali). Należy się jednak liczyć ze wzrostem wymagań i pełnego wykorzystania dnia pracy na niektórych stanowiskach w OHP, budzących częste kontrowersje. Uwagi są  wymienionych we wnioskach pokontrolnych NIK.

         Komendant Główny odpowiadał szczegółowo na pytania zebranych i wyjaśniał plany, jakie są rozważane w KG aby poprawić istniejąca sytuację i usprawnić system organizacji i zarządzania. Propozycje KG OHP, które padły na spotkaniu i odpowiedzi na zadawane pytania zadowoliły przedstawicieli związkowych. Zdeklarowaliśmy poparcie dla działań KG OHP ale jednocześnie zastrzegliśmy sobie prawo do uczestniczenia w ostatecznym ustalaniu zapisów Statutu PCAM.

         Ważnym elementem dyskusji były sprawy płac w OHP i przyszłość wynagrodzeń. Zgodnie z założeniami Budżetu na 2019 r. sfera budżetowa otrzyma 2.5 miliarda zł  na podwyżki płac. Poziom środków, jaki ma trafić do OHP nie jest zadawalający. Przewodniczący Marian Nowakowski złożył pismo z propozycjami podwyżek płac w OHP na ręce wiceministra Stanisława Szweda. Również zestaw pytań, które zostały opracowane na podstawie wątpliwości, niejasności i niepokojów spływających z całego kraju do związków zawodowych od pracowników OHP. Pan Minister zapewnił, że na wszystkie pytania Zarząd Krajowy OZZP OHP otrzyma pisemną odpowiedź. Zestaw dokumentów, które przekazano Panu Ministrowi otrzymał również KG OHP Bogdan Ścibut. Dokument z pytaniami jest opublikowany na stronie internetowej poniżej tego artykułu. Również po otrzymaniu pisemnych odpowiedzi od Pana Ministra na nasze  pytania dokument  zostanie opublikowany.

             Spotkanie 2.5 godzinne przebiegło w dobrej atmosferze. Wszyscy swobodnie mogli się wypowiedzieć i wyartykułować swoje uwagi,wątpliwości i zapytania oraz wysłuchać pełnych odpowiedzi. Pan Minister zapewnił, że MRPiPS jest przychylne rozwojowi OHP po przekształceniu PCAM . Zapewnił, że jest mu znana działalność OHP ponieważ w przeszłości, jako aktywny działacz,  miał dużo do czynienia z OHP w woj. śląskim. Zauważył, ze potrzeba istnienia takiej organizacji jest bezdyskusyjna, ale wymaga  poprawy i usprawnienia.

           Zarząd Krajowy OZZP OHP jest w posiadaniu nagrania  video z całości posiedzenia i w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie całego Zarządu Krajowego OZZP OHP na którym dokonamy analizy wszystkich wypowiedzi uczestników spotkania. Również na tym spotkaniu ZK OZZP OHP będzie przygotowywał propozycje do projektu Statutu PCAM.

Zarząd Krajowy OZZP OHP

 

               Dnia 07. 08. 2018 r.

Ministerstwo Rodziny Pracy

I Polityki Społecznej

Szanowni Państwo

                 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z sekretariatem MRPiPS przedstawiamy listę uczestników spotkania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP, z Wiceministrem Stanisławem Szwedem w dniu 22 sierpnia 2018 r. w MRP i PS.

1. Marian Nowakowski – przewodniczący OZZP OHP

2. Roman Tadajewski – członek Prezydium OZZP OHP, przewodniczący Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP, komendant dochodzącego hufca pracy w Kwidzyniu.

3. Emil Stachyrak – wiceprzewodniczący OZZP OHP, przewodniczacy Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP, komendant (300-osobowego) dochodzącego hufca pracy w Krośnie.

4. Duma Grzegorz - członek Prezydium OZZP OHP, przewodniczacy Zakładowej Organizacji Związkowej Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie, instruktor praktycznej nauki zawodu.

5. Agnieszka Garczyńska – przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej OZZP OHP przy Ośrodku Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu, członek Zarządu Krajowego OZZP OHP

6. Piotr Pranik – Członek Zarządu Krajowego OZZP OHP, przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Związkowej OZZP OHP, pracownik refundacji.

7. Małgorzata Krawczyk -  członek Zarządu Śląskiej Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP, zastępca dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach.

 

Zarząd OZZP OHP

przewodniczący Marian Nowakowski

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com