ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 dnia 04.10.2018 r.

SZ.P.

Bogdan Ścibut

Komendant Główny OHP

Szanowny Panie Komendancie

         W dniach 28-30 września br. w Ostródzie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego OZZP OHP z udziałem wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich naszego Związku. Spotkanie miało na celu przygotowanie propozycji zapisów do Statutu PCAM widzianych okiem nas działaczy związkowych, a zarazem kadry, która jest bogata w wieloletnie doświadczenia w pracy z młodzieżą zorganizowaną w OHP. Mając na uwadze odroczenie procedowania Ustawy o Rynku Pracy oraz aktualną sytuację w OHP zwracamy się do Pana Komendanta z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy prace nad nowym Statutem PCAM nadal trwają, czy może także, jak Ustawa, zostały odroczone?

2. Czy jeśli przedmiotowa nowelizacja Ustawy nie wejdzie w życie, to czy opracowywany Statut PCAM będzie miał zastosowanie w obecnym systemie działania OHP?

        Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z Panem Komendantem, prosimy o umożliwienie nam dostępu do opracowanego materiału i przedstawienie do konsultacji wypracowanych przez Zespoły Problemowe propozycji do statutu PCAM. Ponadto, jako wieloletni pracownicy OHP pragniemy zaproponować wypracowany podczas spotkania Zarządu projekt Preambuły do tworzonego Statutu PCAM o następującej treści:

Wychowując młode pokolenie, przekazujemy wartości, które stanowić mają o jego kulturze i o wychowaniu. Każdy, spotykając drugiego człowieka, szuka w nim pozytywnych cech. Nie chcemy stykać się ze złem, nienawiścią i przemocą. Pragniemy zobaczyć dobro. Zetknięcie z dobrem wywołuje pozytywne emocje, dodaje energii. Nasz obraz świata zmienia się na lepszy. Wychowanie do tych wartości, to pokazanie drogi. To także kierunkowskazy: „dobro”, „zło”. Jednak nie wystarczy świadomość tego, w którą stronę iść, potrzebna jest jeszcze wola podążania w stronę dobra. Wychowanie pomaga w rozumieniu wartości, kształtowaniu się ich oraz zdobyciu umiejętności niezbędnych do wykorzystania ich w życiu”.

• Lidia Grzelak. , Łódź Numer publikacji:32778 pt: „Wychowanie a wartości. Wartości a wychowanie.” EduX.pl

          Mając na względzie rolę wychowania młodzieży oraz jej aktywizację edukacyjno -zawodową w Rzeczypospolitej Polskiej realizowaną przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, otwierając niniejszy Statut przedstawiamy drogowskazy do realizacji zadań, a także Statusu pracownika PCAM wraz z przypisanymi mu obowiązkami i przywilejami, pamiętając jednocześnie o bogatej historii. 

„Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży,” jest kontynuatorem

„Junackich Hufców Pracy” działających w okresie międzywojennym (1936-1939)

oraz „Ochotniczych Hufców Pracy” działających w okresie (1958-2019).

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCY ORGANIZACJI WOJEWÓDZKICH OZZP OHP PODPISANI NA ORGINALE DOKUMENTU

1. Bożena Kucybała- świętokrzyskie 2. Emil Stachyrak - podkarpackie  3. Barbara Jakubowska- łódzkie 4. Rafał Pankiewicz – łódzkie 5. Tomasz Górny - opolskie 6.Teresa Wojtowicz – warmińsko-mazurskie 7. Roman Tadajewski - pomorskie 8. Andrzej Samulczyk – wielkopolskie 9. Grzegorz Duma – wielkopolskie 10. Ireneusz Omelańczuk – lubelskie 11. Halina Konefał – śląskie 12. Tadeusz Wydra – śląskie 13. Barbara Orlewska – śląskie 14. Zdzisław Lubaś - śląskie 15. Jarzy Łaganowski – świętokrzyskie 16. Piotr Paweł Pranik

                                                                                                       z poważaniem

                                                                                                                                 Za Zarząd Krajowy OZZP OHP                                                                                                                                                                          Przewodniczący                                                                                                                                                          Marian Nowakowski

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com