ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

W DNIU 17.03.2021 ROKU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PREZYDIUM OZZP OHP Z MINISTER ROZWOJU PRACY I TECHNOLOGI PANIĄ IWONĄ MICHAŁEK, KOMENDANTEM GŁÓWNYM OHP GRZEGORZEM WALTEREM ORAZ ZASTĘPCĄ KG OHP CARLO PAOLICELLIM DYREKTOR BIURA PREZYDIALNEGO KG OHP KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI.

ZE STRONY OZZP OHP W SPOTKANIU UDZIAL WZIĘLI: MARIAN NOWAKOWSKI - PRZEWODNICZĄCY ORAZ CZŁONKOWIE PREZYDIUM TOMASZ GÓRNY, EMIL STACHYRAK, BOŻENA KUCYBAŁA, HALINA KONEFAŁ, GRZEGORZ DUMA. 

Spotkanie rozpoczęła Sekretarz Stanu, Minister Pani Iwona Michałek, która w imieniu resortu Rozwoju Pracy i Technologii odpowiada za działalność OHP. W swoim wystąpieniu Pani Minister przedstawiła plany Resortu w stosunku do Ochotniczych Hufców Pracy. Podkreśliła, że reforma OHP jest wielkim wyzwaniem, jakie postawił Premier Mateusz Morawiecki przed Ministrem i Wicepremierem Jarosławem Gowinem. Pani Minister jednoznacznie zaznaczyła, że OHP będzie jednostką, która nade wszystko zadba o młodzież, która potrzebuje pomocy ze strony OHP oraz oświadczyła, że nie będzie mogło to odbywać się bez dialogu ze Związkiem Zawodowym Pracowników OHP, pracownikami OHP, pracodawcami współpracującymi z OHP  i wszystkimi tymi, którzy znają funkcjonowanie OHP i będą współpracować w przyszłości z OHP.

Poinformowała także, że będą powołane zespoły problemowe i prowadzone dyskusje panelowe. Pani Minister stwierdziła, że wszystkie działania i decyzje na temat funkcjonowania OHP nie będą podejmowane w ciszy gabinetów, a poprzez rozmowy.

Następnie zabrał głos Komendant Główny OHP, który zapewnił przedstawicieli Związku Zawodowego, że jest zwolennikiem rozwiązywania problemów poprzez dyskusje, burzę mózgów, pracę zespołową, etc. Stwierdził, że ceni sobie doświadczenie i wiedzę członków Związku Zawodowego Pracowników OHP i chciałby z tej wiedzy czerpać przy tworzeniu przyszłości i rozwiązywaniu problemów.

Kolejny głos zabrał głos Przewodniczący OZZP OHP Marian Nowakowski. Przedstawił problemy, które nurtują obecnie i od wielu lat pracowników OHP oraz zapytał o zapowiadaną od lat reformę OHP. Mówił o złych nastrojach, i na jakim tle one występują. Poinformował o mnogości skarg, jakie wpływają do Związku Zawodowego Pracowników OHP z kraju. Odniósł się również do pisma wystosowanego do Pani Minister, w którym wymieniono problemy z jakimi borykają się pracownicy OHP.

Przewodniczący poruszył sprawę płac w OHP, które są zaniedbywane od lat przez kolejnych nadzorujących OHP. Zaznaczył, że płaca jest podstawowym motywatorem dobrej pracy i jej efektów końcowych. Podkreślił, że bez dołożenia środków do OHP wszelkie plany będzie trudno zrealizować. Zaznaczył, że w każdym przedsiębiorstwie czy korporacji pracownicy są podstawą dobrego jej funkcjonowania i realizacji zamierzonych celów. W OHP ma to szczególne znaczenie bowiem jest to kształtowanie osobowości młodego człowieka, przygotowanie go do życia dorosłego, w tym wejścia na rynek pracy i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Do wypowiedzi przewodniczącego Mariana Nowakowskiego odniosła się Pani Minister Iwona Michałek stwierdzając: że problemy na które zwrócono uwagę w wysłanym piśmie są rozważane i rozwiązywane. Poprosiła przedstawicieli związku zawodowego, aby takie problemy były zgłaszane bezpośrednio. Również Komendant Główny został zobowiązany do bezzwłocznej reakcji w przypadku niepokojących spraw zgłaszanych od pracowników. W odpowiedzi na pytanie o struktury, jakie maja być w OHP, Pani Minister poinformowała o reformie służb zatrudnienia w całym kraju i pracach, które już się rozpoczęły w MRPiT. Powiedziała, że OHP zostanie powiązane mocniej z rynkiem pracy. Zaznaczyła jednak, że wszystkie zmiany będą prowadzone i uzgadniane w ramach dialogu społecznego. Chodzi o to, aby usprawnić działania na rzecz młodzieży i żeby kadra wyposażona w odpowiednie narzędzia mogła je realizować. Będziemy potrzebowali wszystkich, którzy dobrze pracują powiedziała Pani Minister.

W zakresie płacy Pani Minister ubolewała nad niskimi wynagrodzeniami, jakie w OHP otrzymują pracownicy. Zadeklarowała, iż są czynione starania przy udziale Komendanta Głównego i zastępców KG OHP o zdobycie środków i podniesienie płac w OHP. Mówiła o trudnościach jakie występują przy ubieganiu się o fundusze na wynagrodzenia i wszystkie inne środki na działalność. Ale zapewniała, że uczyni wszystko, aby sytuacja płac w OHP uległa poprawie.

Przewodniczący Marian Nowakowski na zakończanie podziękował Pani Minister oraz Komendantowi Głównemu za możliwość spotkania. Wyraził zadowolenie ze złożonych przez Panią Minister deklaracji oraz potwierdził, że w przyszłości bardzo chętnie przedstawiciele naszej organizacji będą uczestniczyć w kontaktach bezpośrednich i rozmawiać na tematy merytoryczne związane z działalnością OHP, w tym o roli i zadaniach oraz płacach kadry w Naszej Instytucji.

PREZYDIUM OZZP OHP

 PISMO KG OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com