ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy 

W dniu 07.04.2021, a nie jak wcześniej podawaliśmy, odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Krajowego OZZP OHP z Zastępcą KG OHP Carlo Paolicellim. W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Sokołowski Dyrektor Biura Prezydialnego KG OHP oraz Dyrektor Biura KG OHP Mariusz Gaj. Z ramienia OZZP OHP uczestniczyli Marian Nowakowski - przewodniczący, Tomasz Górny – wiceprzewodniczący, Emil Stachyrak – wiceprzewodniczący, Bożena Kucybała - wiceprzewodnicząca, Halina Konefał – sekretarz, Grzegorz Duma – skarbnik oraz członek Zarządu OZZP OHP Agnieszka Kotewicz - Wojnowska. Spotkanie było kontynuacją poprzedniego spotkania z którego relacja jest zamieszczona poniżej niniejszej strony.

Komendant Carlo Paolicelli odpowiadał na pytania, które były przygotowane przez Zarząd Krajowy OZZP OHP na posiedzeniu  Zarządu w ubiegłym tygodniu, tuż przed świętami i przesłane na Biuro Prezydialnego KG OHP na ręce Dyrektora Krzysztofa Sokołowskiego. Pytań było 17 na które odpowiadał Komendant Carlo Paolicelli. Odpowiedzi na te pytania padły w sposób wyczerpujący, choć na niektóre tylko częściowo, albowiem na tym etapie jeszcze nie wiadomo w jaki sposób i w jakim czasie potoczą się procesy legislacyjne prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Komendant odpowiadał na tematy docelowego działania systemu organizacyjnego w powołanych jednostkach centralnych: Krajowego Centrum Kształcenia i Wychowania oraz Krajowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego.

Aby rozwiać napięcie kadry w jednostkach organizacyjnych zakwalifikowanych Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP Grzegorza Waltera do przejścia pod pracodawcę KOSZ i KCKiW, otrzymaliśmy zapewnienie Komendanta Carlo Paolicelli, że zmiany umów o pracę (przy przejściu na innego pracodawcę) nie będą skutkować zwolnieniami, a jedynie staną się formalnością. W sytuacjach, jeśli będzie dochodzić do jakichkolwiek różnic pomiędzy nową a starą umową, przejście na nowe warunki odbywać się będą na zasadzie porozumienia stron nowego pracodawcy z pracownikiem, którego dotyczy ta zmiana. Nadmienić trzeba, że Ośrodki Szkolenia i Wychowania, które  będą same radzić sobie dobrze, a Wojewódzcy Komendanci przedstawią plany gwarantujące ich samodzielne funkcjonowanie, pozostaną jak do tej pory przy WK OHP. Jeśli chodzi o jednostki KCKiW pozostaną na ten moment w swoim systemie organizacyjnym. Przejęcie jednostek od WK OHP przez KCKiW oraz KOSZ nastąpi tylko wtedy, kiedy strącą one zdolność samodzielnego i niezależnego działania. Wtedy KG OHP podejmie decyzję, aby zapobiec likwidacji tych jednostek, przekazanie ich z WK OHP pod zarządzanie centralne.

Jeśli chodzi o system kształcenia w OHP, jak zapewniał Komendant, przejdzie on daleko idącą zmianę.  OHP ma być również organem prowadzącym szkoły a kadra ma być wyposażona w potrzebne narzędzia do realizacji celów w tym zakresie. Będzie zatem istniała możliwość pracy kadry OHP w tych szkołach, jako nauczyciele. Temat ten nie osiągnął jeszcze swojego finału, ale trwające rozmowy z Ministrem Edukacji Narodowej są bardzo obiecujące. Rozmawialiśmy również z Komendantem o finansowaniu szkół i bazie lokalowej na te przedsięwzięcie. Jesień 2021 roku ma sfinalizować rozmowy i w tym czasie powinny powstać akty prawne regulujące system kształcenia w OHP.

Przedstawiciele związku zawodowego pracowników OHP pytali wnikając głęboko we wszystkie planowane części nowego planu zmian w OHP. Dociekano, jak będą funkcjonować jednostki podstawowe, które nie będą skierowane pod innego pracodawcę (KOSZ, KCK i W) i pozostaną przy Wojewódzkich Komendach OHP. Co do samej zasady nie będzie większych zmian, natomiast zmieni się częściowo system organizacyjny wprowadzając głęboką informatyzację pracy i co za tym idzie system nadzoru. Zmiany będzie można określić wtedy, kiedy zostanie docelowo opracowana „Mapa Drogowa”, która przedstawi nam pełny obraz i kierunek działania. W trakcie opracowywania ostatecznej wersji działania jednostek OHP pracujących u podstaw uczestniczyć będą wytypowani przez Zarząd Krajowy przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników OHP. Zdecydowano, że jeszcze w miesiącu kwietniu odbędzie się kolejne, ale już bezpośrednie spotkanie związkowców OZZP OHP z KG OHP.

Komendant Carlo Paolicelli zapytany o pion CEiPM oraz, jaka rola zostanie przypisana tej części działalności OHP, zapewnił, że wszystkie CEiPM nadal pozostaną w strukturze WK OHP, jednak ich zadania zostaną poszerzone o dodatkowe usługi dla społeczności. Jakie to szczegóły, tego jeszcze nie wiadomo. Zadania te będą wynikały z aktów prawnych w momencie zakwalifikowania części pracowników OHP do Publicznych Służb Zatrudnienia.

Komendant odniósł się również do refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników młodocianych, które w dalszym ciągu będą realizowane przez OHP.

Na chwilę obecną z całą pewnością można powiedzieć, że propozycje zmian przedstawianych przez KG idą z pewnością ku lepszemu, jeśli zostaną zrealizowane w wersjach przedstawianych przedstawicielom związkowym na spotkaniach. Jak nas informowano, będą one służyły nie tylko młodzieży z problemami, ale każdemu młodemu człowiekowi, który się do nas zwróci po pomoc i nie tylko. Będą mogły z usług OHP skorzystać również osoby dorosłe. Takie podejście ucieszy wszystkich tych, którzy czekają na nowoczesną instytucję dorównującą standardom europejskim.

Reasumując spotkanie można powiedzieć, że w niektórych sprawach KG OHP uczyniła kilka kroków do przodu. Jednak w dalszym ciągu pozostaje wiele spraw do usankcjonowania poprzez wydanie aktów prawnych, które są aktualnie w przygotowaniach a następnie wejdą na drogę legislacji.

Ponadto, jak sygnalizowano Zarząd OZZP OHP oczekuje od KG OHP na propozycje szczegółowe dotyczące funkcjonowania jednostek podstawowych działających pod kierownictwem WK OHP z wyłączeniem jednostek z działalnością gospodarczą. Dotyczy to dochodzących Hufców Pracy i pozostałych Ośrodków Szkolenia i Wychowania. Mamy nadzieję, że w najbliższym okresie będziemy mieli wgląd do propozycji w tym zakresie.

Komendant Carlo Paolicelli zaproponował również powrót do działalności Stowarzyszenia OHP, które miałoby odgrywać znaczącą rolę w OHP. W tym temacie ma się również odbyć dyskusja w jakim zakresie stowarzyszenie OHP, czy może inne stowarzyszenia również, mogłyby z korzyścią funkcjonować w OHP.

Na podsumowanie Komendant Carlo Paolicelli wygłosił przesłanie. Wszystko jeszcze jest przed nami, powiedział Komendant. Jesteśmy przygotowani do podjęcia zadania wyznaczonego przez nasze Ministerstwo i Rząd RP. Chcielibyśmy, aby OHP poprzez działania pracowników u podstaw zwiększyło swoja pozycję w środowiskach samorządu lokalnego. Chcielibyśmy również, aby współpraca z lokalnymi władzami w całej Polsce uległa znaczącej poprawie. Aby OHP było postrzegane jako partner wiarygodny, profesjonalny a nade wszystko załatwiający potrzeby środowiska lokalnego w spawie kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania ich do wejścia na rynek pracy. Musimy się do tego przyłożyć i nie popełniać błędów, powiedział Komendant, a wtedy będziemy postrzegani jako godny zaufania partner. Jednocześnie Komendant Carlo Paolicelli zaznaczył, że KG OHP uczyni wszystko aby pozyskać środki w miarę posiadanych możliwości, na poprawę płacy w OHP. Takie działania są już czynione. Również pozyskiwanie innych środków min. z Funduszu Odbudowy.

Prezydium OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com