ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

W dniu 22.02.2022 roku, w Komendzie Głównej OHP w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP ze ścisłym kierownictwem Komendy Głównej OHP reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Zwiercan - Komendanta Głównego OHP oraz Pana Jacka Figla - Zastępcę Komendanta Głównego ds. administracyjnych i Panią Aleksandrę Mietlicką - Dyrektora Biura Komendanta Głównego OHP.

Zgodnie z planowanym porządkiem spotkanie rozpoczął Pan Marian Nowakowski - Przewodniczący OZZP OHP, który na wstępie przywitał Panią Komendant i wszystkich uczestników spotkania oraz nakreślił najważniejsze problemy pracowników OHP, w tym te, które burzliwie wybrzmiały tuż przed spotkaniem ze ścisłym Kierownictwem OHP z ust pracowników reprezentujących różne środowiska pracy, tj.: kadry opiekuczńczo-wychowawczej, rozwoju zawodowego, refundacji i administracji z większości Wojewódzkich Komend OHP

Przewodniczący Nowakowski podkreślił, że w szczegółach do poruszanych zagadnień odniosą się w swoich wypowiedziach poszczególni przedstawiciele organizacji związkowych. Podziękował także Pani Komendant za zapowiedź realizacji planowanych podwyżek dla kadry OHP oraz poprosił o przybliżenie założeń określających ich przyznanie.

Pani Małgorzata Zwiercan - Komendant Główny OHP potwierdziła, że zapowiadany fakt podwyżek ma miejsce i że ma nadzieję, że stanie się to już w marcu br. z wyrównaniem od stycznia. Pani Komendant przybliżając kryteria opracowane do wdrażania podwyżek wskazała dwie płaszczyzny wedle których będą one realizowane. Pierwsza to kadra opiekuńczo-wychowawcza dla której przewidziano podwyżki w kwocie - "nie mniejszej niż" oraz pozostali pracownicy - "kwota średnio na etat". Ponadto, Pani Komendant odniosła się do prowadzonej aktualnie weryfikacji etatów będących w zasobach Wojewódzkich Komend OHP, do porządkowania struktur organizacyjnych Komend oraz dążenia do wprowadzenia tak zwanej "kalki" struktur i etatyzacji we wszystkich Wojewódzkich Komendach OHP z uwzględnieniem ich wielkości.

Potwierdzenie podwyżek niezmiernie ucieszyło nas związkowców, ponieważ mocno i z determinacją o nie zabiegaliśmy. Zwróciliśmy jednak uwagę na to, że tak określony sposób dystrybuowania podwyżek budzi jednak kontrowersje i niepokój, mając na myśli podział na wychowawców i resztę, czyli administrację, pracowników refundacji i rozwoju zawodowego. Uwagi wyrażali również sami przedstawiciele kadry opiekuńczo-wychowawczej, którzy stwierdzili, że równa kwota podwyżki dla wychowawców nie jest sprawiedliwa chociażby ze względu na obciążenie odpowiedzialnością wychowawców pracujących w jednostkach dochodzących i tych pracujących w jednostkach stacjonarnych w systemie ciągłym, 24 godziny na dobę. Dodatkowo, zwrócono uwagę na zasadę - że wszystkim wychowawcom równa minimalna kwota podwyżki, to pominięcie oceny stażu, doświadczenia, zaangażowania, jak również poziomu odpowiedzialności w odniesieniu wychowawca, a kierownik OSiW czy Komendant Hufca, który oprócz tego, że odpowiada za właściwe funkcjonowanie i reprezentowanie jednostki, jest także wychowawcą.

Jako związkowcy prosiliśmy, aby podwyżki nie spowodowały podziału i nie antagonizowały pracowników, a przyznawane były przede wszystkim uczciwie i transparentnie przez pracodawców, aby nie budowały znaczących kominów w wynagrodzeniach kadry. Wnioskowaliśmy także, aby wpływ na wysokość podwyżek mieli bezpośredni przełożeni, a nie tylko Wojewódzcy Komendanci dla których spora część kadry jest często zupełnie nieznana. Podkreślano, że udział Związków Zawodowych w procesie wdrażania podwyżek płac jest konieczny poprzez dialog społeczny.

W dalszej części spotkania poruszono także kwestie właściwego zabezpieczenia ciągłości pracy, z naciskiem na jednostki stacjonarne, w których zachowując zasadę 1 wychowawca na 15 uczestników ciężko jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i obsadę dyżurów niezmiennie przez 24 godziny każdego dnia miesiąca. Apelowano także do Kierownictwa KG OHP o urealnienie planów potencjału uczestników w jednostce stacjonarnej, jak również o analizę wysokości środków przeznaczonych m.in. na dzienną stawkę żywieniową uczestnika (dotychczas 18 zł) oraz zakup materiałów potrzebnych na właściwe zabezpieczenie procesu praktycznej nauki zawodu ze względu na bardzo duże podwyżki cen produktów spożywczych i materiałów

Nadmieniamy, że w spotkaniu brały udział osoby, członkowie OZZP OHP z wieloletnim stażem pracy, które potrafią porównać i ocenić możliwości OHP na tle innych instytucji. Biorąc pod uwagę konieczność współpracy z innymi podmiotami poruszono problem braku uregulowań prawnych. Jednostki opiekuńczo - wychowawcze, w tym dochodzące Hufce Pracy  współpracują ze szkołami kształcącymi uczestników, pracodawcami i instytucjami rzemieślniczymi jedynie na podstawie wewnętrznych porozumień. W czasach wzmożonej ochrony danych osobowych– RODO, istnieje konieczność uregulowań prawnych, które zapewnią nam trwałą współpracę i bycie mocnym partnerem a nie petentem. Brak regulacji na dłuższą metę może spowodować paraliż pracy jednostek opiekuńczo - wychowawczych i brak możliwości wywiązywania się ze statutowych obowiązków poprzez ograniczenie możliwości działania  osób upoważnionych do nadzoru wychowawczego na uczestnikami. Zapisy w odpowiednim rozporządzeniu zapewniłyby dla OHP nie tylko mocniejszą pozycję na rynku edukacji i pracy ale również duże możliwości rozwoju. Pani Komendant Małgorzata Zwiercan dostrzega konieczność takich uregulowań prawnych i zadeklarowała rozmowę z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem w tej sprawie.

Z wielką troską wysłuchaliśmy informacji koleżanek z OSiW w Mrągowie o mobbingu panującym w jednostce, depresji i niechęci do pracy pracowników oraz złej sławie jednostki wśród młodzieży, partnerów i lokalnego środowiska. Pani Komendant bardzo przejęła się sprawą i jeszcze po zebraniu dodatkowo rozmawiała z koleżankami na osobności.

Po wysłuchaniu przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP, Pani Komendant odniosła się do części tematów, pozostałe postanowiła dodatkowo rozpoznać.

Na zakończenie spotkania poruszona została kwestia funkcjonowania i zmian w regulaminie komisji mieszkaniowo-zdrowotnej. Pani Komendant wyraziła wolę zmian regulaminu i przedstawiła ich propozycje, tak aby stał się on bardziej przyjazny dla pracowników.

Wierzymy, że ponad dwugodzinne spotkanie prowadzone w trybie wzajemnego dialogu będzie podporą w dążeniu do budowania wzajemnego szacunku i dobrej kondycji Ochotniczych Hufców Pracy.

Info. ZK OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com