Logowanie

ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

III Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w Jędrzejowie woj. świętokrzyskie kadencja 2017 - 2021

W dniu 17 i 18 listopada 2017 r w Jędrzejowie woj. świętokrzyskie odbył się III KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY. Zjazd dokonał podsumowania działalności za okres minionej kadencji 2013-2017 oraz wybrał nowe władze na lata 2017-2021. W Zjeździe uczestniczyły delegacje w ilości 34 delegatów z województw: mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz reprezentujące organizację zakładową CK i W w Pleszewie i regionalną w Ostrowie Wielkopolskim. Na mocy Statutu OZZP OHP wszyscy przewodniczący organizacji wojewódzkich i zakładowej oraz regionalnej wchodzą w skład Zarządu Krajowego. Delegaci uzupełnili w głosowaniu tajnym skład Zarządu Krajowego o pozostałych brakujących członków. Wybrano również Krajową Komisję Rewizyjną w ilości 3 osoby. Po dopełnieniu wszelkich prawnych działań wyborczych oraz ogłoszeniu wyników wyborów nowo wybrany Zarząd Krajowy OZZP OHP i Komisja Rewizyjna udali się osobno w celu ukonstytuowania. Zarząd Krajowy na swym pierwszym posiedzeniu wybrał jednogłośnie na przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZP OHP ponownie kol. Mariana Nowakowskiego oraz zastępców: Bożenę Kucybałę - komendanta ŚHP w Jędrzejowie, przewodniczącą Świętokrzyskiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP , Emila Stachyraka - komendanta HP w Krośnie i przewodniczącego podkarpackiej organizacji wojewódzkiej OZZP OHP, Tomasza Górnego dyrektora CE i PM w Opolu oraz Przewodniczącego Opolskiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP w Opolu i Barbarę Orlewską - wychowawcę w HP w Żywcu, byłej komendantki tego hufca, wiceprzewodniczącą Śląskiej Organziacji Wojewódzkiej OZZP OHP. Sekretarzem została Kol. Halina Konefał - komendant ŚHP w Częstochowie, przewodnicząca Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP a skarbnikiem  Grzegorz Duma - instruktor praktycznej nauki zawodu w CKiW w Pleszewie i przewodniczący Zakładowej Organizacji w CKiW Pleszew.  Ponadto wybrano Krajowego Społecznego Inspektora Pracy w OHP, którym został Andrzej Samulaczyk  - były komendant hufca, obecnie inspektor BHP z woj. Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, przewodniczący organizacji wojewódzkiej w wielkopolsce. W/w osoby stanowią Prezydium Zarządu Krajowego OZZP OHP wraz z wybranym dodatkowo członkiem prezydium, którym został Roman Tadajewski - komendant Hufca w Kwidzyniu  oraz przewodniczący Pomorskiej Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP. Pozostali członkowie Zarządu Krajowego to:

10.  Wydra Tadeusz  - Komendant Hufca w Bielsku Białej . Przewodniczący KR w Sląskiej OZZP OHP oraz członek Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej przy KG OHP.

11. Wrochna Krzysztof - wychowawca HP, przewodniczący Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP na Mazowszu.

12.Teresa Wojtowicz - Komendant Hufca w Ostródzie, przewodnicząca Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP na Warmii i Mazurach.

13. Piotr, Paweł Pranik - pracownik refundacji OHP we Włocławku, przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP

14. Grzegorz Chuderski - wychowawca z Ostrowa Wielkopolskiego, przewodniczący Regionalnej Organizacji w Kaliszu

15. Barbara Jakubowska - komendant hufca w łodzi, przewodnicząca Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP

16. Fryderyk Wywiał - Komendanta Hufca w Pińczowie - członek Zarządu ŚOW OZZP OHP

17. Ireneusz Omelańczuk - wychowawca z OSiW , przewodniczący Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP

18. Andrzej Sułkowski - wychowawca , członek Zarządu, woj. mazowieckie.

19. Wakat na stanowisku przewodniczącego - zachodniopomorska organizacja OZZP OHP

20. Wakat na stanowisku przewodniczącego- dolnośląska organizacja OZZP OHP

Podczas uroczystej kolacji ogłoszono wyniki głosowania oraz wręczone zostały podziękowania dla osób, które  aktywnie udzielały się w pracy związkowej w minionej kadencji. Byli to: Tomasz Górny, Bożena Kucybała, Emil Stachyrak, Andzrej Samulczyk, Roman Tadajewski, Grzegorz Duda, Piotr, Paweł Pranik, Tadeusz Wydra, Fryderyk Wywiał, Barbara Orlewska, Grzegorz Chuderski , Krzysztof Wrochna, Teresa Wojtczak.

W tej części Zjazdu zaszczycili nas swoja obecnością: Zastępca Komendanta Głównego Pani Renata Wicha oraz Świętokrzyski Wojewódzki Komendant OHP Pan Jacek Sabat. Pani Komendant zapoznała delegatów z aktualna sytuacją w OHP oraz odpowiadała na zadawane pytania delegatów. Zakres pytań był rozległy i dotyczył min. płac w OHP oraz zapowiadanych wcześniej zmian. Również wspominano o obchodach 60 rocznicy powołania OHP.  Pani Komendant Renata Wicha prowadziła także rozmowy indywidualne z delegatami. Pan Komendant ŚWK OHP Jacek Sabat  zapoznał zebranych, jak wygląda owocna współpraca Wojewódzkiego Komendanta OHP, jako pracodawcy w woj. świętokrzyskim z Wojewódzka Organizacją OZZP OHP. Ocena wypadła pozytywnie i można się wzorować na prowadzonym dialogu społecznym w tym województwie.

Dnia następnego delegacji przyjęli projekt uchwały Zajadu, który zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Następnie delegaci udali się wycieczkę do Muzeum Zegarów oraz Klasztoru Cystersów  w Jędrzejowie. Około godziny 13.00 delegacji odjechali do domów.

Zarząd OZZP OHP

Wybierano w głosowaniu tajnym.

P o d z i ę k o w a n i e

        W imieniu Zarządu Krajowego OZZP OHP i wszystkich delegatów składam serdeczne podziękowanie Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Komendantowi OHP w Kielcach Jackowi Sabatowi za udostępnienie nam obiektu ŚHP w Jędrzejowie i za wykazaną gościnność.

       Z całego serca dziękuję Pani Komendant Hufca Bożenie Kucybale i jej kadrze merytorycznej oraz personelowi kuchni za miłe przyjęcie i profesjonalna obsługę.

                                                                                                      z wyrazami szacunku

                                                                                                Marian Nowakowski - przewodniczący

 

 

 

 

 

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2018 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com