Logowanie

ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

                             W dniu 18.11.2018 r. w KG OHP odbyło się posiedzenie Zarządu OZZP OHP z udziałem Komendanta Głównego Marka Surmacza oraz Zastępcy KG OHP Pana Piotra Modzelewskiego. Tematem spotkania było przedstawienie KG OHP Markowi Surmaczowi wniosków, które wypływają z Uchwały III Krajowego Zjazdu OZZP OHP odbytego w Jędrzejowie woj. świętokrzyskie w dniach 17 i 18 listopada 2017 r. Przewodniczący Zarządu Krajowego Marian Nowakowski ocenił w swoim wystąpieniu  dialog społeczny w poszczególnych Oddziałach Wojewódzkich z WK OHP i Dyr. CKiW. Zgłosił uwagi dotyczące współpracy związków zawodowych z pracodawcami w OHP, podkreślając przy tym częsty problem przy osiąganiu konsensusu stron w momencie interpretacji kontrowersyjnych przepisów Ustawy o Związkach Zawodowych. Przypomniał temat podpisania porozumienia pomiędzy stronami celem uniknięcia trudnych sytuacji negocjacyjnych. Poruszył  sprawy płac, w tym ich poziom i zróżnicowanie pomiędzy województwami występujące w poszczególnych grupach zawodowych. Przewodniczący zapytał Komendanta o planach obchodów 60-lecia OHP. W wystąpieniu również wybrzmiewała nuta troski o dalsze losy OHP, w tym również zabezpieczenie kadrowe do realizacji pełnych zadań merytorycznych.

                          Zebrani członkowie Zarządu i przewodniczący organizacji wojewódzkich artykułowali swoje problemy dnia codziennego, występujące w ich środowisku działania. Przedstawili Komendantowi Głównemu krytyczne uwagi dotyczące podziału nagród pieniężnych w poszczególnych województwach, jak również mówili o mało transparentnych sposobach typowania kandydatów do nagród rocznych Komendanta Głównego w 2017r.   Przedstawili problemy zgłaszane przez pracowników a dotyczące przydziału pożyczek  z Scentralizowanych Środków Funduszu Socjalnego na Cele Mieszkaniowe i Zdrowotne.    

                        Komendant Główny Marek Surmacz odniósł się do wszystkich problemów i wyjaśnił, jak wygląda obecna sytuacja, we wszystkich aspektach działania OHP. Odpowiadał na zadawane pytania przewodniczącym Organizacji Wojewódzkich OZZP OHP, jak również wezwał ich do bardziej widocznego i zdecydowanego działania związkowego w poszczególnych regionach wojewódzkich. Zapewnił, ze wszystkie sprawy i problemy, które będą do niego docierały, będzie analizował i na nie skutecznie reagował. Ponadto zapewnił, że wizytując województwa będzie interesował się tymi sprawami, które w dniu dzisiejszym na spotkaniu były zgłaszane i wywołały jego niepokój.

                   Nie wszystkie poruszane sprawy miały jednoznaczne odpowiedzi, dlatego KG OHP Marek Surmacz obiecał ponowne spotkanie z Zarządem OZZP OHP na przełomie miesiąca marca i kwietnia 2018 r.

             Zarząd omówił sprawy organizacyjne Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP wynikające z Uchwały III Krajowego Zjazdu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP i przyjął je do realizacji. Ważniejsze sprawy trafiały będą w formie pisemnej do WK OHP , Dyr. CKiW oraz wymagające akceptacji, również do KG OHP.

 

 

Zarząd OZZP OHP

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2018 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com