ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

PROTOKÓŁ NR 2/07/2017 Z ZEBRANIA WYBORCZEGO LUBELSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OHP

w dniu 10.07.2017r w Radzyniu Podlaskim odbyło się zebranie, które miało za zadanie wybory nowego Zarządu Organizacji Związkowej OPZZ w woj. lubelskim i reaktywacji działania tej organizacji. Zebranie zorganizowano ze względu na odejście z pracy byłych przewodniczących i członków funkcyjnych organizacji. Zebranie zwołano w uzgodnieniu z przewodniczacym Zarzadu Krajowego OZZP OHP z zastosowaniem odpowiednich zapisów wynikajacych ze statutu zwiazku.

Ponadto reaktywowanie działalności lubelskiej organizacji wojewódzkiej Zwiazków Zawodowych pracowników OHP jest etapem przygotowujacym naszą organizację do Krajowego Zjazdu OZZP OHP planowanego na listopad 2017r. ponieważ kończy się kadencja ZK OZZP OHP.

Na przewodniczącego zebrania w zebraniu jawnym wybrano Marcina Ratajczyka (jednogłośnie), który otworzył zebranie i przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór protokolanta zebrania i stwierdzenie quorum zebrania.

5. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Zbieranie kandydatur do władz związku do Zarządu ZZP OHP i Komisji Rewizyjnej ZZP OHP.

7. Zatwierdzenie ordynacji wyborczej, która zostanie omówiona przez wyznaczoną osobę.

8. Wybory jawne – uzupełniające członków Komisji Rewizyjnej ZZP OHP, wyboru zarządu Związków Zawodowych Pracowników OHP.

9. Głosowanie, a następnie liczenie głosów.

10. Ogłoszenie wyników – przeczytanie protokołu Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.

11. Pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

12. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

13. Zakończenie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Na protokolanta w głosowaniu jawnym wybrano Renatę Stefaniak. Prowadzący zebranie poinformował, że w zebraniu bierze udział 8 osób (lista obecności w załączeniu). Komisja ustaliła prawomocność zebrania  na podstawie listy obecności. Komisja stwierdza,że uprawnionych do głosowania jest 11 członków, na zebraniu obecnych jest 8 członków. Komisja stwierdza kworum i stwierdza ze zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał i wyboru nowych władz.

Do komisji Wyborczo – Skrutacyjnej podano kandydatury: Przewodniczący komisji Marcin Ratajczyk Sekretarz komisji Renata Stefaniak Członek komisji Anna Wiącek Komisja w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

W głosowaniu jawnym przegłosowano jednogłośnie ilość osób do Zarządu ZZP – 3 i Komisji Rewizyjnej – 3. Przewodniczący obrad zapoznał obecnych na zebraniu z ordynacją wyborczą, która została przegłosowana jednogłośnie.

Do zarządu ZZP OHP podano kandydatury następujących osób: Ireneusz Omelańczuk Renata Stefaniak Marcin Ratajczyk.

Do wyborów uzupełniających  Komisji Rewizyjnej ZZP OHP podano kandydatury następujących osób: Anna Wiącek Marcin Wołczuk Katarzyna Józefacka

Komisja Wyborczo – Skrutacyjna przeprowadziła wybory jawne do Zarządu ZZP OHP woj. Lubelskiego a  następnie ogłosiła wyniki:

Ireneusz Omelańczuk - liczba głosów 8

Renata Stefaniak - liczba głosów 8

Marcin Ratajczyk - liczba głosów 8

Następnie przeprowadziła wybory jawne uzupełniające do Komisji Rewizyjnej ZZP OHP.                                                                                                                                                                    Następnie ogłosiła wyniki uzupełniające do Komisji Rewizyjnej: Anna Wiacek - liczba głosów 8

Wybrani kandydaci do Zarządu ZZP i Komisji Rewizyjnej udali się na pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania się.

Po posiedzeniach ogłoszono wyniki ukonstytuowania Zarządu ZZP i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu: Przewodniczący Zarządu ZZP OHP – Ireneusz Omelańczuk

Zastępca Przewodniczącego ZZP OHP – Renata Stefaniak

Sekretarz Zarządu ZZP OHP - Marcin Ratajczyk

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZZP OHP – Janusz Ratajczyk

członek Komisji Rewizyjnej ZZP OHP – Anna Wiącek

Członek Komisji Rewizyjnej ZZP OHP – Marek Olszewski

Przebieg i wyniki tych wyborów są przedstawione w protokołach sporządzonych przez Komisję Wyborczo – Skrutacyjną, które są załączone do niniejszego protokołu. Wobec wyczerpania spraw będących przedmiotem zebrania prowadzący zebranie zamknął jego posiedzenie. Na tym protokół Zakończono i podpisano.

Przewodniczący zebrania:      

Marcin Ratajczak                                                                                 Protokolant: Renata Stefaniak

                                                     podpisy na orginałach

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com