ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

KWIECIEŃ 2015 R. Posiedzenie Zarządu dnia 18.03.2015 r.

 

Spotkanie Zarządu OZZP OHP z udziałem wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich, regionalnej w Kaliszu i zakładowych OZZP OHP oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Godz. 10.15 – 10.30 - Przedstawienie przez przewodniczącego ZK OZZP OHP informacji o załatwionych bieżących sprawach, w tym ze spotkania z KG OHP Marianem Najdychorem oraz z Rady Krajowej OPZZ.

Referuje: Marian Nowakowski

Godz. 10.30 – 11.10 - Informacja przewodniczących organizacji wojewódzkich o przebiegu prac w organizacjach wojewódzkich, sukcesy, problemy, załatwiane sprawy, efekty działań.

Referują: Samulczyk, Kucybała, Jakubowska, Lubaś, Wojtowicz,, Wrochna, Chuderski, Górny,  Łogin, Duma, Tadajewski.

Godz. 11.10-11.30 • Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły do ZK OZZP OHP  w ostatnim okresie oraz analiza poprzednich złożonych do KG

Godz. 11.30– 12.00 - Spotkanie z Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej ZFŚS Joanna Gomońską

Godz. 12.00 – 15. 00 - Spotkanie z KG OHP Marianem Najdychorem

oraz Z-cą Wojciechem Szewczykiem

1. Poruszenie spraw płacowych w OHP, w tym działania KG OHP w sprawie podwyżek płac pracowników w 2015 r. oraz szanse urzeczywistnienia planów tych podwyżek. Również wykorzystanie danych z ankiety anonimowej pracowników OHP, jako motywacji do działania i dowodu z frustracji pracowników na tle płacowym. Omówienie wszystkich spraw wynikających z ankiety.

2. Sprawy bieżące w OHP, oraz echa dotyczące proponowanych zmian organizacyjnych w OHP, ocena poczynionych działań i efekty zmian.

3. Przekazanie spraw problemowych, w tym ocena współpracy pomiędzy organizacjami wojewódzkimi Związków Zawodowych OHP i pracodawcami w OHP. C.d dot. porozumień z KG OHP Zaradu Krajowego OZZP OHP

4. Sprawa podpisania porozumienia ZK OZZP OHP z KG OHP, w tym administrowanie organizacją związkową OZZP OHP- środki na biuro etc.

5. Pytania do KG OHP i odpowiedzi KG OHP, dyskusja i wnioski i kontrowersje.

6. Inne sprawy, w tym również odpowiedzi na zgłoszone sprawy do KG sprawa stosunków międzyludzkich w województwach

Godz. 14. 00 – 15.30 Sprawy organizacyjne, w tym:

• bieżące sprawy wynikłe w okresie pomiędzy spotkaniami Prezydium.

• Opłacalność składek - raport Skarbnika o stanie finansów organizacji

• Przyjęcia do organizacji – raport Sekretarza OZZP OHP

• Wolne wnioski, inne sprawy

5. Przyjęcie uchwał i wniosków dotyczące poruszanych spraw. Podział obowiązków do realizacji Uchwał i zadań na najbliższy okres.

Zakończenie około godz. 16.00

                                                                                         M.N. 

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com