ul. Tamka 1
00-349 Warszawa


SPOTKANIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZP OHP W DOBIESZKOWIE

W dniach od 19-21.10.2016 r. w Dobieszkowie obradował Zarząd Krajowy OZZP OHP z udziałem wszystkich przewodniczących Wojewódzkich Organizacji OZZP OHP. Zarząd ocenił obecną sytuację pracowników OHP i przygotował materiały dotyczące projektów Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Premiowania i Nagradzania oraz przygotował stanowisko Związków Zawodowych OHP dotyczące spraw nurtujących środowisko pracowników OHP.

Zarząd spotkał się z Wiceprzewodniczącym Konfederacji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzejem Radzikowskim , który zadeklarował pomoc OPZZ w pokonywaniu problemów płacowych i organizacyjnych w OHP  poprzez Ministerstwo RP i PS, zostanie również poruszona sprawa dotycząca planowanej zmiany nazwy OHP i w jakim zakresie dotykać ona będą pracowników OHP. Pan Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przybliżył Zarządowi i Przewodniczącym Wojewódzkim OZZP OHP działalność Rady Dialogu Społecznego oraz  przedstawił pozytywny stosunek Ministra RP i PS Pani Elżbiety Rafalskiej dotyczący  szeroko pojętego dialogu społecznego, jak również spraw społecznych poruszanych na RDS.

Ponadto Zarząd Krajowy OZZP OHP spotkał się ze Starszym Inspektorem PIP w Łodzi Panią Grażyną Ślawską, na którym omówiono sprawy dotyczące możliwości współpracy Oddziałów Wojewódzkich OZZP OHP z Państwą Inspekcją Pracy w poszczególnych województwach. Jak również zebrani zapoznali się z zakresem działania Społecznego Inspektora Pracy w zakładzie pracy. Omawiane zostały przepisy dotyczące kompetencji PIP , w tym jaką rolę i kompetencje mają w tym temacie związki zawodowe.  Spotkanie z Inspektorem PIP miało charakter szkoleniowy.  Cytując słowa Głównego Inspektora Pracy Ministra Romana Giedrojcia nie sposób się z nimi nie zgodzić " Związki Zawodowe i PIP są na siebie skazani"

W dniu 21.10.2016 r. Zarząd zakończył obrady w godzinach południowych. W ostatnim dniu Zarząd Krajowy OZZP OHP opracował  i przyjął w formir uchwały Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wspierający Apel Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSSZ „SOLIDARNOŚĆ" do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzenie zakresu zapisów Karty Nauczyciela obejmujących pracowników OHP.

Wszystkie dokumenty wypracowane i przyjęte w formie uchwały na spotkaniu ZK OZZP OHP, zostaną przekazane przez przewodniczącego Zarzadu Krajowego OZZP OHP Mariana Nowakowskiego i  przewodniczącego Podkarpackiej Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP Emila Stachyraka Komendantowi Głównemu OHP Markowi Surmaczowi.

Rzecznik Zarządu OZZP OHP.

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com